Proiectul Community Enabled Open Training on Creative & Cultural Entrepreneurship (TraCCE) are drept scop elaborarea unui program de formare de antreprenori în sectorul industriilor culturale și creative (ACC).

Proiectul are o abordare transnațională, bazată pe perspectiva mai multor părți interesate, și vizează elaborarea unui curriculum pentru formarea de antreprenori, respectiv desfășurarea unui program de formare de formatori (train of trainers). Acestea vor fi oferite de către echipa de proiect întregii comunități în regim de acces deschis (open access), într-un mediu virtual de învățare, respectiv în cadrul a două ateliere internaționale.

Prima activitate a proiectului este o analiză pe scară largă a necesităților de formare pt. identificarea lacunelor de competențe existente la nivel de ACC în rândul părților interesate din fiecare țară. În acest sens, are loc o consultare pe bază de chestionar la care sunt invitate să participe persoane și organizații active în domenii având drept caracteristică generală crearea de valoare economică (profit) pe bază de proprietate intelectuală: publicitatea, arhitectura, arta, meșteșugurile, design-ul, moda, filmul, muzica, artele scenei, editarea (publishing), cercetarea și dezvoltarea, software-ul, jocurile și jucăriile, TV & radio, jocurile video.

Completarea formularului  (disponibil la aici) durează sub 10 minute. Deoarece este o cercetare internațională, formularul este în limba engleză. Rugămintea este să difuzați chestionarul către persoanele ce ce ar putea fi interesate. Termenul pentru colectarea răspunsurilor este 28 04 2021.

Scopul analizei este adaptarea curriculum-ului ACC la competențele necesare luând în considerare nevoile studenților, absolvenților, cadrelor didactice universitare, antreprenorilor și industriilor interesate.

Proiectul TraCCE este derulat de către un consorțiu internațional format din parteneri instituționali din patru țări: Austria, Germania, Grecia și România. Din consorțiu fac parte instituții publice, universități, institute de cercetare și organizații neguvernamentale ce activează în domeniu. Dat fiind statutul de viitoare Capitală Europeană a Culturii 2023, din consorțiu fac parte trei instituții din Timișoara: Primăria Municipiului Timișoara, Universitatea de Vest și Universitatea Politehnica Timișoara.