Asociația „Dorna Tismana” lansează Publicația de interes public - Ghidul online S.T.A.R.T-U.P - Sustenabilitate și Tehnologie în Antreprenoriat prin Resurse Tinere - Utile și Productive cu resurse pentru informare a viitorilor antreprenori realizat în cadrul proiectului S.M.A.R.T Start-Up - Susținerea și Motivarea Antreprenorilor Responsabili Tineri implementat de către Asociația „Dorna Tismana” și finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) AFIR/FEADR GAL GILORT.

· Platforma online SMART StartUp & Ghidul online S.T.A.R.T-U.P cu resurse pentru informare a viitorilor antreprenori sunt realizate în scopul facilitării accesului la informații privind oportunitățile antreprenoriale și de implementare/finanțare a afacerilor StartUP și va fi util și celor care și-au creat deja o firmă dar vor să-și dezvolte în continuare propriile afaceri.

· Platforma online SMART StartUp & Ghidul online S.T.A.R.T-U.P concentrează în paginile sale principalele probleme cărora viitorul antreprenor trebuie să le găsească rezolvare. (pin intermediul cărora se va facilita transmiterea informațiilor privind cunoașterea oportunităților antreprenoriale și de implementare/finanțare a afacerilor/proiectelor active, mult mai ușor de către tineri)

Ghidul online S.T.A.R.T-U.P concentrează în paginile sale principalele probleme cărora viitorul întreprinzător trebuie să le găsească rezolvare. Desigur că acest Ghid online S.T.A.R.T-U.P poate fi util și celor care și-au creat deja o firmă dar vor să-și dezvolte în continuare propriile afaceri. Astfel, Ghidul online S.T.A.R.T-U.P abordează, punând un accent deosebit pe aspectele practice, următoarele probleme:

· Antreprenorul și crearea strategiei firmei

· Managementul și dezvoltarea afacerii

· Marketingul în afaceri

· Planificarea afacerii

CAPITOLUL I - CONCEPTE ANTREPRENORIALE

1.1.NOŢIUNI DE BAZĂ

CAPITOLUL ÎI - ANTREPRENORUL ŞI ANTREPRENORIATUL

CAPITOLUL III - ANTREPRENORIATUL CĂ ALTERNATIVĂ

CAPITOLUL IV - Condiţii ale activităţii antreprenoriale

CAPITOLUL V - Iniţierea unei afaceri

CAPITOLUL VI - CURAJUL DE A ÎNCEPE

CAPITOLUL VII - Derularea unei afaceri

CAPITOLUL VIII - Evaluarea unei afaceri

CAPITOLUL IX - Etică şi răspunderea în afaceri

Ghidul online S.T.A.R.T-U.P cu resurse pentru informare a viitorilor antreprenori este încărcat în cadrul în cadrul Platformei online SMART StartUp & Ghidul online S.T.A.R.T-U.P care conține următoarele INSTRUMENTE DE PROMOVARE – INFORMARE - DISTRIBUIRE Internet & “Social Media” DIRECTE din cadrul proiectului S.M.A.R.T Start-Up - Susținerea și Motivarea Antreprenorilor Responsabili TineRI :

• SITE online SMART StartUp https://sites.google.com/view/smartstartup

• BLOG online SMART StartUp https://smartstartup2020.blogspot.com/

• Pagină online SMART StartUp WEB Facebook https://www.facebook.com/SMARTStartUp2020/

• GRUP online SMART StartUp Facebook https://www.facebook.com/groups/NetStartUP/

• Pagină online SMART StartUp LinkedIn https://www.linkedin.com/company/asociația-dorna-tismana

Ghidul online S.T.A.R.T-U.P cu resurse pentru informare a viitorilor antreprenori este încărcat în cadrul în cadrul Siturilor profesionale de Publicare a documentelor digitale

• Sitului profesional www.calameo.com – de Publicare a documentelor digitale Calaméo Ghidul online S.T.A.R.T-U.P https://en.calameo.com/read/00559879066489ecfadb6

• Sitului profesional https://www.slideshare.net – de Publicare a documentelor digitale Slideshare Ghidul online S.T.A.R.T-U.P https://www.slideshare.net/tomoniuantonio/ghidul-online-start-up-adt-2020-gal-gilort

• Sitului profesional https://ro.scribd.com – de Publicare a documentelor digitale SCRIBD Ghidul online S.T.A.R.T-U.P https://ro.scribd.com/document/440584765/Ghidul-Online-s-t-a-r-t-u-p-Adt-2020-Gal-Gilort

Tot în cadrul în cadrul Platformei online SMART StartUp se regăsește un SIMULATOR – FORMULAR conceput că viitorii antreprenori să aibă șanse 100% de finanțare a PLANULUI de AFACERI cu suma maxim de 200.000 LEI/ 44.000 euro (NERAMBURSABILI) finanțare obținută prin programul StartUp Nation ROMANIA!

ACCESATI LINK SIMULATOR: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhXWJ3P0bgwyPgxulD2glpqHgpl-LgksmGrJugAlwN71taVw/viewform