Timişoara va fi în anul 2023 Capitală Europeană a Culturii şi, conform dosarului cu care a câştigat competiţia naţională, respectiv conform Strategiei Culturale a Municipiului Timişoara 2014-2024, a Strategiei de Tineret şi a altor documente programatice, şi-a asumat promovarea dialogului intercultural, implicării cetățenilor în viața orașului și promovării antreprenoriatului cultural și în industrii creative.

Fondurile disponibile, numărul mare de participanți internaționali și români, interesul uriaș generat de acest eveniment, numeroasele evenimente culturale reprezintă importante oportunități de afaceri pentru cei ce activează în industrii culturale și creative.

În acest context, proiectul Community Enabled Open Training on Creative & Cultural Entrepreneurship (TraCCE) reprezintă o oportunitate unică pentru formarea ca antreprenori a celor interesați de industrii culturale și creative din Timișoara și din România.

Studenți, profesioniști, antreprenori actuali și viitori, vor putea beneficia de un program de formare al abilităților antreprenoriale adaptat specificului industriei și contextului local, un set de instrumente educaționale moderne, accesarea fără restricții, în mediul virtual al resurselor informaționale necesare în procesul de formare.

Activitățile proiectului vor fi realizate împreună cu mentori, investitori, funcționari publici și reprezentanți ai comunității locale interesați în dezvoltarea sectorului cultural și creativ.

În esență, proiectul TraCCE are drept scop elaborarea unui program de formare antreprenorială în sectorul industriilor culturale și creative. Proiectul are o abordare transnațională, bazată pe perspectiva mai multor părți interesate, și vizează elaborarea unui curriculum pentru formarea de antreprenori, respectiv desfășurarea unui program de formare de formatori (train of trainers). Acestea vor fi oferite de către echipa de proiect întregii comunități în regim de acces deschis (open access), într-un mediu virtual de învățare, respectiv în cadrul a două ateliere internaționale. 

Proiectul TraCCE este derulat cu finanțare prin programul european Erasmus+ de către un consorțiu internațional format din parteneri instituționali din patru țări: Austria, Germania, Grecia și România. Din consorțiu fac parte instituții publice, universități, institute de cercetare și organizații neguvernamentale ce activează în domeniu. Dat fiind statutul de viitoare Capitală Europeană a Culturii 2023, din consorțiu fac parte trei instituții din Timișoara: Primăria Municipiului Timișoara, Universitatea de Vest și Universitatea Politehnica Timișoara.