Interact Business Communications, are deosebita plăcere de a anunța demararea activităților proiectului “Investește în tine pentru un viitor mai bun”, Cod MySMIS: 135317, contract nr: POCU/726/6/12/135317, cu derulare în perioada 31.03.2021- 30.03.2023. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 4.628.064,45 lei, valoarea cofinanțării UE este de 4.396.657,34 lei.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea participării la programele de formare profesională continuă a 670 angajați din regiuni mai puţin dezvoltate, în special pentru cei cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 de ani, respectiv din zonele rurale defavorizate.

GRUPUL ŢINTĂ identificat este alcătuit din 670 persoane, angajați (cu contract individual de muncă, PFA sau întreprinderi individuale) și provine din IMM-uri şi întreprinderi mari din regiunile mai puțin dezvoltate ale României: Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru, Sud-Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia. Proiectul urmărește realizarea următoarelor obiective specifice: - Creșterea numărului de angajați conștientizați cu privire la importanța formării profesionale continue în carieră. Vor fi conștientizate 2.000 de persoane în mod direct și, prin aceștia, un număr mult mai mare indirect, prin mesajele campaniei și multiplicarea informației de către grupul țintă. - Creșterea performanțelor în plan profesional ale angajaților prin furnizarea de servicii de consiliere profesională și tutorat la cele mai înalte standarde, acreditate conform legislației naționale - Creșterea numărului de angajați, cu accent pe cei cu nivel scăzut de calificare, provenind din mediul rural sau cu vârsta de peste 40 ani care beneficiază de competențe tehnice necesare pentru a-și creste gradul de retenție la locul de muncă și capacitatea de a-și găsi un (nou) loc de muncă adecvat, într-un domeniu sustenabil pe termen lung.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.