PARENTBANK - „Enhancing the social inclusion of low income single parents” este un proiect de parteneriat strategic Erasmus + în Educația Adulților, finanțat de Comisia Europeană prin A.N.P.C.D.E.F.P. Are o durată de 2 ani (2019-2021)-Numărul proiectului: 2019-1-RO01-KA204-063798. 

Această nouă inițiativă europeană are drept scop facilitarea integrării pe piața muncii a părinților singuri cu venituri mici, prin promovarea accesului acestora la servicii de îngrijire a copiilor și la alte servicii pe care aceștia nu și le pot permite. 

Inițiativa se bazează pe faptul că părinții singuri sunt mai susceptibili să trăiască cu risc de sărăcie și excluziune socială, femeile fiind cele mai afectate, deoarece acestea constituie aproape 85% din toate familiile monoparentale din UE. Mai exact, mamele mai tinere și femeile cu copii mici sunt grupul de părinți cu cel mai mic grad de angajabilitate, în timp ce cu cât nivelul de educație al mamei este mai scăzut, cu atât este mai probabil să trăiască în sărăcie. 

Măsuri drastice sunt necesare pentru a ajuta părinții singuri să abordeze cu succes nevoile și provocările lor zilnice. ParentBank va elabora două programe de instruire: unul pentru îmbunătățirea abilităților părinților singuri și celălalt pentru îmbunătățirea capacității profesioniștilor de a încuraja angajabilitatea și dezvoltarea socio-educațională și personală a părinților singuri. De asemenea, va proiecta o bancă de timp online pentru a facilita schimbul de servicii pe care nu și le pot permite (adică îngrijirea copiilor), permițându-le să caute locuri de muncă și programe de formare, care să le îmbunătățească nivelul de trăi. 

ParentBank este implementat în Grecia, România, Lituania, Spania, Bulgaria și Croația de către următoarele organizații: Asociația Habilitas-CRFP (coordonator), KMOP-Grecia, SIF-Lituania, Asociacion Caminos-Spania,  Parents’Association Step by Step-Croația și Asociația Know and Can-Bulgaria. 

Mai multe detalii despre ParentBank, în curând pe website-ul proiectului: www.parentbank.eu