Fundația Open Fields derulează proiectul “Cetățeni activi în Podișul Mediașului” prin programul Active Citizen Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein, și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Pe durata celor 36 de luni de activitate, proiectul are ca scop atenuarea decalajelor dintre romi și ceilalți membri ai societății, dezvoltarea locuitorilor și creșterea sustenabilă a comunităților din Podișul Mediașului prin implicare activă în societate, prin dobândirea de competențe noi dar și prin creșterea capacității economice.

Cu fiecare acțiune se sădește o sămânța a transformării. O transformare cu impact asupra comunităților de azi dar și asupra generațiilor viitoare. O transformare care modelează comportamente prin cetățenie activă prin educare și informare, prin creșterea conștientizării și a simțului responsabilității.

Un pilon foarte important în activitatea proiectului este diminuarea decalajelor și ameliorarea statutului femeilor din comunitățile vulnerabile. Astfel, acțiunea din data de 23 Februarie 2022 a fost dedicată femeilor. În urma întâlnirii și a discuțiilor punctuale cu fiecare în parte s-a ajuns la concluzia că nevoile lor se concentrează în 3 direcții de bază:

1.Mai multe locuri de muncă pentru femeile cu 8 clase (inclusiv acces la cursuri de calificare)

2.Transport în comun conectat la orașe precum Mediaș / Sighișoara

3.Prezența constantă a unui medic în comunitate.

Acțiunile care au urmat in luna Martie 2022 au fost concentrate pe un alt pilon foarte important și anume, avicultura. In data de 23.03.2022 s-au distribuit 2.000 de pui de rasă mixtă și 1.000 de kg de furaje de creștere. La doar o săptămână distanță, în data de 28.03.2022 acțiunea de distribuire de pui a fost completată de o sesiune de instruire in avicultură. Aceasta a fost compusă dintr-o parte teoretică dar mai ales una practică. A avut că scop informarea beneficiarilor proiectului cu privire la tehnică de incubație, asigurarea condițiilor optime de creștere a puilor, informații cu privire la îngrijire dar și la hrănirea păsărilor de curte. Finalul sesiunii de instruire a fost marcat de acordarea unor diplome care le vor aduce aminte participanților de această zi.

Ghidați de sloganul: “Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă”, în următoarele luni proiectul va continua să consolideze societatea civilă, să crească capacitatea grupurilor vulnerabile dar și să reducă disparitățile economice și sociale.

Pentru a fi la curent cu cele mai noi informații legate de derularea proiectului, vă invităm să accesați pagina http://www.cetateniactivi.ro.

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene.

Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați http://www.eeagrants.ro.