În atenția:      Domnului Ludovic Orban, Prim Ministrul României 

Cc:                  Domnului Antonel Tanase, Secretar General al Guvernului

 

Stimate domnule Prim Ministru Ludovic Orban, 

 

Va scriem pentru a va semnala calendarul strâns în care va funcționa, în perioada următoare, Consiliul Economic și Social, având în vedere încetarea mandatului actualului Plen și necesitatea validării noului Plen al CES, precum și pentru a vă propune o procedură transparentă și democratică de alegere a reprezentanților societății civile în noul Plen al CES. 

Pentru a respecta spiritul Legii nr. 248/2013 (republicată), cu modificările și completările ulterioare, societatea civilă ar trebui să aibă șansa să își aleagă singură reprezentanții în CES, fără influențe politice sau ale administrației. Opinăm că societatea civilă a atins un grad de maturitate suficient pentru a deveni un partener de dialog valid și este exponenta unor curente de opinie ale societății care nu pot fi susținute nici de partea patronală, nici de partea sindicală. Pentru a da această șansă reprezentanților societății civile vă propunem ca Secretariatul General al Guvernului să verifice și să integreze procedura de desemnare a reprezentanților societății civile, elaborată de către Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Academia de Advocacy, Code for Romania, Centrul de Resurse pentru Participare Publică, Federația Fundațiilor Comunitare și Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, în propriul său mecanism de decizie în vederea desemnării de către Prim ministru a acestor reprezentanți în Consiliul Economic și Social. Vă propunem ca Secretariatul General al Guvenului să fie parte din acest proces de vot, prin participarea ca observator în toate etapele sale astfel încât să poată aviza rezultatele sale înainte de desemnarea candidaților câștigători de către Prim ministru.

Această procedură se află pe o platformă de vot, la adresa de internet www.votong.ro și are avantajul că este deja creată, asigură obiectivitate procesului de votare, asigură un control de legalitate al organizațiilor care pot deveni electori sau pot fi propuse să candideze. Cel mai mare avantaj al acestei platforme este că, pentru prima dată în România, societatea civilă își poate desemna singură, fără amestec politic sau al administrației, proprii reprezentanți în organismele colegiale naționale. Menționăm că organizațiile inițiatoare ale mecanismului de vot nu își vor desemna candidați pentru mandatul pe cale să înceapă în anul 2021.

Regulamentul de organizare al platformei www.votong.ro, anexat acestei scrisori, care a fost supus dezbaterii prin consultare publică online cu organizațiile din societatea civilă în luna septembrie a acestui an, prevede ca unul dintre membrii comisiei să fie un reprezentant al Serviciului pentru Politici de Cooperare cu Mediul Asociativ, Direcția Generală Guvernare Deschisă, Relații Publice și Cooperare din cadrul Secretariatului General al Guvernului, cu rol de de observare și fără drept de vot. Vă transmitem pe această cale invitația de a desemna o persoană care să îndeplinească acest rol în Comisia Electorală în vigoare la acest moment. 

Stimate domnule Prim Ministru, intervenția dumneavoastră pentru demararea procesului de selecție a reprezentanților societății civile este necesară și trebuie făcută cu celeritate pentru a nu produce sincope în activitatea Consiliului Economic și Social, sincope care pot avea repercusiuni greu de evaluat în acest moment. Ne exprimăm încredererea că decizia dumneavoastră va fi luată în sensul interesului general, al democrației și al dialogului cu societatea civilă care a suferit de prea multe ori în istoria recentă.

Atașăm acestei scrisori câteva detalii despre contextul actual în care funcționează CES și metodologia care stă la baza www.votong.ro  pentru alegerea reprezentanților societății civile în CES propusă de semnatarii acestei scrisori. Asigurându-vă de întreaga noastră considerație și așteptând decizia dumneavoastră,

 

Semnatari

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC)

Academia de Advocacy 

Centrul de Resurse pentru Participare Publică (CeRe)

Federația Fundațiilor Comunitare din România 

Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi din Cluj (CRCR)

Code for Romania