În cadrul proiectului de actualizare/revizuire a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) a Polului de Creștere Timișoara (PCT) pentru perioada 2021-2027 au fost formulate propunerile pentru obiectivele generale ale SIDU, obiectivele specifice și direcțiile de acțiune aferente.

Pentru a valida aceste propuneri și pentru a le putea îmbunătăți pe baza observațiilor și sugestiilor formulate de către actorii instituționali interesați, vă invităm să luați parte la consultarea publică aferentă etapei a II-a a proiectului Actualizarea/Revizuirea SIDU.

Actorii relevanți pentru strategie sunt: autoritățile publice locale (primării, consiliul județean), mediul de afaceri, mediul educațional, societatea civilă. Ca document de politică publică fundamentul pentru cele mai importante decizii de alocare a resurselor disponibile la nivelul comunităților acoperite de strategie, SIDU este un referențial relevant pentru toate părțile interesate de dezvoltarea comunității.

Pentru a facilita implicarea celor interesați, textul supus consultării publice este disponibil începând cu data de 23.11.2021 pe site-ul www.sdi-tm.ro, respectiv pe contul de facebook www.facebook.com/sdi.tm. Cei interesați pot trimite comentarii/propuneri până în 29.11.2021, la adresa de email contact@sdi-tm.ro.

Consultarea publică cuprinde și o dezbatere publică. Evenimentul va avea loc online, vineri, 26 noiembrie, ora 10.00, pe platforma ZOOM și va fi transmis live pe pagina de Facebook a proiectului pentru toți cei interesați. Cei care doresc să participe la dezbatere, sunt invitați să completeze online formularul disponibil aici. Înscrierea la dezbaterea online se poate face până în data de 25.11.2021, ora 10.00, în limita a 50 de persoane. Celor înscriși li se vor transmite pe email datele de conectare pe platforma ZOOM.

Comentarii sau întrebări privitoare la dezbatere pot fi formulate și pe contul de facebook.

Informații privind evoluția actualizării SIDU sunt făcute publice prin intermediul următoarelor canale de comunicare:

 

 

Proiectul este elaborat de către S.C. mai Ka development S.R.L. pe baza contractului de prestări servicii nr. 185/22.10.2020 „Actualizarea/Revizuirea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană Polul de Creștere Timișoara (SIDU) 2021-2027”, încheiat între S.C. mai Ka development S.R.L. și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Polul de Creștere Timișoara

S.C. mai Ka development S.R.L., CUI RO42825062, este înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J35/1970/2020, cont RO33BTRLRONCRT0560838901 deschis la Banca Transilvania, fiind reprezentată de Bianca-Anamaria Barbu.