Asociația SEXUL vs BARZA, alături de 10 alte ONG-uri din domeniul serviciilor sociale și din domeniul sănătății, propune o intervenție inedită pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, care vizează extinderea și modernizarea rețelei actuale de la 117 cabinete de planificare familială la 583 de centre de sănătate reproductivă și sexuală, prietenoase atât cu adulții, cât și cu tinerii.

Propunerea, intitulată „SĂNĂTATE PENTRU TOȚI: Generalizarea accesului la servicii de sănătate în rural și urbanul mic, cu focus pe prevenție și sănătate reproductivă și sexuală”, răspunde la problema discrepanțelor mari dintre mediul rural și cel urban în ceea privește calitatea serviciilor de sănătate, în acord cu politica de incluziune socială a  Uniunii Europene. În plus, Raportul de țară din 2020[1] atrage atenția asupra faptului că multe dintre nevoile de asistență medicală ale grupurilor vulnerabile rămân nesatisfăcute, în contextul în care accesul acestora la sistemul de sănătate este limitat.

Barierele de acces se accentuează în special în cazul serviciilor preventive. În ceea ce privește sănătatea reproductivă și sexuală, în perioada 2014 - 2020, 36 de cabinete de planificare familială din România au fost desființate. În prezent mai există doar 117 cabinete din cele 242 înființate în 1994[2], iar județele Botoșani și Ilfov nu mai au niciun cabinet de planificare familială.

În România, cazurile noi de HIV/SIDA, sifilis, avorturi și sarcini neplanificate la categoria de vârstă 15-24 de ani implică, costuri medicale directe anualizate de 33 milioane de euro[3]. Intervenția propusă are ca scop reducerea acestor costuri pentru stat și contribuabili, reducerea costurilor indirecte ce derivă din cazurile evitate de incidență HIV/SIDA și de mame minore și reducerea costurilor intangibile în legătură cu mortalitatea maternă sau abandonul școlar. La nivel macro, propunerea susține principiul egalității de șanse și piața muncii. 

Inițiativa propune reformarea cabinetelor de planificare familială în centre de sănătate reproductivă și sexuală, reglementând:

1. Renovarea celor 117 cabinete de planificare familială existente în urbanul mare și în urbanul mic;

2. Crearea a 466 de noi centre de sănătate reproductivă și sexuală, de preferință în centrele comunitare integrate, alături de laboratoare de analize, pentru restul urbanului mic și pentru rural;

3. Decontarea, pentru fiecare centru de sănătate reproductivă și sexuală, a:

  • consultațiilor și testărilor pentru infecțiile cu transmitere sexuală și HIV;
  • consultațiilor de contracepție;
  • consultațiilor de sănătate reproductivă și consiliere psihologică;
  • activități de educație pentru sănătatea reproductivă, inclusiv perinatală;

4. Programul de funcționare al centrelor: 3 zile pe săptămână pentru populația generală, 2 zile pe săptămână pentru tinerii sub 19 ani (activitatea centrului deservește atât femei/fete, cât și bărbați/băieți);

5. Echipa centrelor: echipa obligatorie (medic planificare familială, asistentă medicală, laborant), medic ginecolog, medic urolog, moașă, psiholog, asistent social; 

6. Un serviciu online național de informare și consiliere, urmărind exemplul de succes al SEXUL vs BARZA: 50 mil. de vizionări, 350.000 de urmăritori, și 2.000 de tineri consiliați lunar;

7. Colaborarea centrelor cu unitățile de învățământ locale: implică organizarea de cursuri pentru elevi, alături de profesorii de biologie sau de diriginți, despre sănătate reproductivă și sexuală și sănătate emoțională;

8. Mijloacele contraceptive disponibile în cadrul centrelor: tinerii au acces la contraceptive și prezervative gratuite în centru, iar în afara acestuia va fi plasat un automat pentru prezervative care vor avea prețul simbolic de 1 leu;

Totodată, Asociația SEXUL vs BARZA salută atât consultările de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, cât și interesul Ministerului Sănătății pentru consolidarea sănătății reproductive, considerând colaborarea dintre sectorul nonguvernamental și instituțiile statului drept esențială pentru succesul reformelor naționale în situația actuală.

Propunerea Asociației SEXUL vs BARZA este susținută de:

  • Coaliția pentru Egalitate de Gen (5 organizații);
  • FONSS - Federația organizațiilor neguvernamentale pentru servicii sociale (44 de organizații);
  • 3 asociații cu focus pe sănătatea mamei și a copilului: Asociația SAMAS, Mame pentru Mame, Fundația Crucea Albă;
  • 3 asociații cu focus pe sănătatea reproductivă și sexuală: Asociația Luthelo, Asociația Iele-Sânziene, Asociația Pe Stop;
  • Departamentul de Sănătate Sexuală, Reproductivă și Drepturi, Inclusiv HIV/SIDA al FASMR - Federația Asociațiilor Studenților la Medicină din România;
  • 2 asociații pentru justiție locativă: Căși Sociale ACUM!, Fundația Desire.