Pandemia a accentuat problemele cu care se confruntă sectorul non-profit din România. Conform unui studiu realizat de Asociația Young Initiative și Fundația World Vision România în rândul a 111 ONG-uri, dintre care 37 din mediul rural, cele mai stringente nevoi ale organizațiilor neguvernamentale sunt lipsa resurselor financiare, fluctuația personalului precum și accesul scăzut la programe de formare-dezvoltare pentru personalul angajat sau voluntari.

Dintre cele mai relevante date colectate, aflăm că 6 din 10 dintre ONG-urile respondente din mediul urban respondente nu au niciun angajat, iar 23% dintre ele au între 1-3 angajați. De cealaltă parte, 9 din 10 ONG-uri din mediul rural nu au nici un angajat și 38% din respondenți au un buget anual mai mic de 5000 de lei și beneficiază de cel mult 2 surse de finanțare. Toate aceste provocări limitează capacitatea ONG-urilor din România de a oferi servicii necesare în comunitate, comparativ cu potențialul și nevoile existente.

Ca răspuns la problemele identificate, Asociația Young Initiative în parteneriat cu Fundația World Vision România lansează proiectul “Acceleratorul de Sustenabilitate pentru ONG-uri”, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este de a crește capacitatea organizațiilor nonprofit din România de a implementa procese de dezvoltare organizațională care să ducă la un impact sporit în comunitate.

Intervenția directă se adresează unui număr de 20 de ONG-uri din România active în mediul rural și urban mic sau în domenii precum tineret, drepturile omului, educație civică, mediul înconjurător care vor fi incluse, pe parcursul a peste 16  luni, într-un program complex de tipul “Accelerator de ONG-uri”. Programul furnizează sesiuni de coaching și mentorat pentru personalul organizațiilor selectate și realizarea de diagnoze și analize de nevoi personalizate, care să conducă la întocmirea de planuri concrete și strategii de creștere a capacității organizaționale ale ONG-urilor și la implementarea acestora. De asemenea, programul presupune și participarea personalului ONG-urilor selectate la o componentă de învățare integrată din cadrul proiectului. Apelul de înscriere pentru programul de Accelerator destinat ONG-urilor va fi lansat în prima parte a anului 2022.

Pentru a contribui la dezvoltarea sectorului ONG din România, proiectul va crea și 3 cursuri în format MOOC (Massive Open Online Course) pe tematici precum Reziliență Organizațională, Comunicare Nonprofit și Bună Guvernanță. Acestea vor fi gratuite, accesibile oricărei organizații interesate în orice moment, necesitând o simplă conexiune la Internet.

Complementar, proiectul urmărește dezvoltarea unui instrument de tip Self-Accelerator care integrează metodele folosite în cadrul programului „Accelerator de ONG-uri” permițând utilizarea sustenabilă a acestora în mod individual (neasistat) de către alte organizații. Pentru promovarea intervențiilor folosite în proiect va fi organizat un forum dedicat sustenabilității sectorului ONG din România, în cadrul căruia participanții vor putea afla poveștile de succes ale beneficiarilor intervențiilor. Tot aici vor fi lansate public cele 3 cursuri MOOC și instrumentul Self-Accelerator, ca resursă pentru alte organizații.

Proiectul va avea o durată de 26 luni începând cu luna Septembrie 2021 și beneficiază de o finanțare în valoare de 237.337 euro din partea programului Active Citizens Fund, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Informațiile principale despre proiect vor fi disponibile pe website-ul proiectului la www.accelerator-ong.ro.