Expert Forum, alături de organizațiile partenere din Coaliția FiecareVot au transmis Guvernului, Autorității Electorale Permanente și Biroului Electoral Central o listă de comentarii privind planul publicat de Guvern, care tratează organizarea alegerilor locale din 2020, publicat săptămâna trecută.

Textul integral poate fi consultat pe pagina web www.expertforum.ro/comentarii-organizarea-alegerilor/

Principalele comentarii:

  • Deși multe dintre măsuri răspund provocărilor actuale ale crizei cauzate de virusul SARS-CoV-2, considerăm că anumite recomandări și măsuri nu ar putea fi puse în aplicare în mod realist sau trebuie transpuse în reglementări clare. De exemplu, măsurarea temperaturii alegătorilor în secțiilor de votare trebuie definită mai clar. De asemenea, votul persoanelor din izolare și carantină trebuie reglementat, întrucât legislația actuală are anumite limitări, normele privind utilizarea urnei speciale neacoperind în mod specific unele din situații. O soluție viabilă ar fi fost introducerea votului prin corespondență doar pentru aceste categorii sau introducerea unei forme de vot în avans. De altfel, votul în avans, pe mai multe zile ar fi ajutat la organizarea alegerilor fără a genera aglomerație în secțiile de votare.
  • Întrucât perioada rămasă este scurtă, considerăm că este necesar ca Guvernul României, Autoritatea Electorală Permanentă și Biroul Electoral Central să instituie și să publice reguli clare de protecție privind toate etapele procesului electoral (incluzând campania electorală, actualizarea și verificarea listelor electorale, pregătirea membrilor birourilor electorale etc). Apreciem că există un set de recomandări și măsuri, însă credem că acestea trebuie transpuse în timp util în reglementări aplicabile tuturor participanților la procesul electoral.
  • Regulile trebuie însoțite și de sancțiuni disuasive, pentru a permite desfășurarea procesului electoral în condiții optime. Astfel spus, este nevoie și de implementarea fermă a măsurilor la nivel practic. Dacă membrii comisiilor electorale, personalul însărcinat cu paza, operatorul SIMPV, persoanele acreditate, alegătorii nu respectă aceste măsuri, întreaga desfășurare a procesului de votare în secția respectivă poate fi compromisă
  • Publicarea din timp, în mod regulat, a unor statistici privind numărul membrilor Corpului Experților Electorali care pot participa la proces în condiții de siguranță. De asemenea, apreciem ca pozitiv faptul că AEP realizează o evaluare a spațiilor pentru organizarea secțiilor de votare; considerăm, în același timp, că trebuie să prezinte public cât mai curând rezultatele acesteia și măsurile alternative de organizare identificate.
  • Organizarea pe cât posibil a sesiunilor de pregătire pentru membrii birourilor electorale prin mijloace on-line pentru a reduce riscurile de transmitere a COVID-19
  • Elaborarea unui plan clar de acțiuni pentru centralizarea rezultatelor la nivelul birourilor electorale de circumscripție, spații în care în general se creează aglomerație, mai ales la alegerile locale. Cu alte cuvinte, trebuie să existe o planificare eficientă care să reducă cozile pentru predarea documentelor la birourile electorale superioare și să reducă timpii de așteptare a reprezentanților BESV.
  • Adaptarea unor etape ale procesului electoral, prin utilizarea mijloacelor electronice. Câteva exemple sunt: înscrierea în Registrul electoral de către votanții care și-au schimbat reședința, înaintarea de întâmpinări și contestații, înaintarea de cereri pentru utilizarea urnei speciale.
  • Guvernul și AEP trebuie să desfășoare o campanie de informare susținută, prin instrumente cât mai diverse și adaptate tuturor categoriilor de participanți la procesul electoral (radio, TV, online, inclusiv pentru minoritățile naționale și pentru persoanele cu dizabilități) cu privire la măsurile speciale în timp util, pentru a permite alegătorilor să înțeleagă care sunt modificările și cum trebuie să se comporte în timpul procesului electoral (campanie, ziua votului și altele).
  • Elaborarea acestor proceduri este necesar să se realizeze prin consultarea reprezentanților societății civile (organizațiile care observă alegerile, spre exemplu), experților electorali și a altor entități interesate, care pot contribui cu expertiză