Peste tot în lume, cetățenii cer mai multă deschidere, transparență, integritate, responsabilitate și participare la toate nivelurile de guvernare. Abordarea Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică asupra spațiului civic este bazată pe expertiza sa de lungă durată asupra bunei guvernări și guvernării deschise, precum și a relației sale constructive cu actorii din societatea civilă.

Ca parte a unui proiect mai amplu privind „Îmbunătățirea coerenței, transparenței și coordonării politicilor la centrul guvernului din România”, Observatorul Spațiului Civic al OCDE va sprijini Secretariatul General al Guvernului României cu:

1) scanarea spațiului civic al României;

2) dezvoltarea unei strategii și a unei foi de parcurs pentru implementare în vederea implicării societății civile în procesul decizional.

Începând cu luna noiembrie 2021, proiectul urmărește să îmbunătățească capacitatea Guvernului de a crea condițiile necesare pentru o societate civilă solidă, de a se coordona mai eficient cu societatea civilă și de a eficientiza angajamentul civic, având o abordare mult mai incluzivă social, receptivă, coordonată și predictibilă în elaborarea politicilor și luarea deciziilor.

În cadrul scanării, Observatorul Spațiului Civic solicită sugestii și idei cu privire la următoarele întrebări din partea membrilor publicului român și ai actorilor neguvernamentali (exemplu: organizații ale societății civile, asociații, fundații, sindicate, mediul de afaceri, think-tanks, jurnaliști, cadre universitare).

-Cum poate România să-și consolideze angajamentul față de spațiul civic?

-Cum poate România să consolideze un mediu favorabil pentru organizațiile societății civile (OSC)? de exemplu: legi relevante, politici publice, acces la finanțare publică?

-Cum poate România să colaboreze mai bine cu organizațiile societății civile în elaborarea politicilor și în proiectarea și furnizarea de servicii?

-Ce pași ar putea face a) Guvernul României și b) organizațiile societății civile pentru a construi un nivel de încredere reciproc?

-Ce conținut ați dori să vedeți inclus într-o strategie privind implicarea societății civile în procesul decizional?

Pentru a participa la consultare:

Deschideți un cont înregistrându-vă aici:

 

În secțiunea de dezbateri, faceți clic pe fiecare dintre întrebări și împărtășiți-ne ideile dumneavoastră până la 15 februarie 2022.