În cadrul proiectului de actualizare/revizuire a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) a Polului de Creștere Timișoara (PCT) pentru perioada 2021-2027 a fost finalizată analiza diagnostic. Pentru a valida concluziile formulate și pentru a le îmbunătății pe baza observațiilor și sugestiilor formulate de actorii implicați, în perioada 28.06-4.07.2021 are loc procesul de consultare publică aferent etapei I – Actualizarea datelor și analiza.

Actorii relevanți pentru strategie sunt: autoritățile publice locale (primării, consiliul județean), mediul de afaceri, mediul educațional, societatea civilă. Ca document de politică publică fundamentul pentru cele mai importante decizii de alocare a  resurselor disponibile la nivelul comunităților acoperite de strategie, SIDU este un referențial relevant pentru toate părțile interesate de dezvoltarea comunității.
Pentru a facilita implicarea celor interesați, textul supus consultării publice este disponibil începând cu 28.06 pe site-ul www.sdi-tm.ro, respectiv pe contul de facebook https://www.facebook.com/sdi.tm. Cei interesați pot trimite comentarii/propuneri până în 4.07.2021, la adresa de email contact@sdi-tm.ro.

Consultarea publică cuprinde și o dezbatere publică online. Evenimentul va avea loc miercuri, 30 iunie, ora 15.00, pe platforma ZOOM și va fi transmisă live pe pagina de Facebook a proiectului pentru toți cei interesați. Cei care doresc să participe la dezbatere, trebuie să completeze online formularul disponibil la https://forms.gle/Sq7cmm957R2VjNu29. Înscrierea la dezbaterea online se poate face în limita a 50 de persoane. Celor înscriși li se va transmite pe email datele de conectare pe platforma ZOOM. Comentarii sau întrebări privitoare la dezbatere pot fi formulate și pe contul de fb.

Informații privind evoluția actualizării SIDU sunt făcute publice prin intermediul următoarelor canale de comunicare:
Site web: www.sdi-tm.ro;
Facebook: www.facebook.com/sdi.tm

Proiectul este elaborat de către firma MAI KA DEVELOPMENT S.R.L. pe baza contractului de prestări servicii încheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Polul de Creștere Timișoara