În România, prezența copiilor la proteste este un fapt inedit. Noutatea acestui tip de manifestare publică este neîndoielnică, copiii devenind parte activă a unui fenomen social. Astfel, prezența a peste 10 000 de copii, în stradă, participând la proteste, ridică o serie de întrebări educatorilor, psihologilor, cercetătorilor din domeniul educațional și social.

Din prima categorie fac parte și inițiatorii acestui studiu independent, doi la număr, un profesor de Educație civică și o profesoară pentru învățământ primar, care încearcă să găsească răspunsuri la întrebări ivite în jurul lor. În cazul acesta întrebările privesc participarea copiilor la manifestări publice, impactul real dar și cel propus, precum și scopul urmărit și cel realizat prin prezența celor mici în stradă. Impactul asupra copiilor participanți la manifestări este fără îndoială unul real, prezența lor făcând referire la concepte precum participarea activă, cultură politică a participării, socializare politică, termeni subsumați sferei culturii civice.

COMPLETEAZĂ CHESTIONARUL AICI ȘI SPUNE-ȚI PĂREREA

Dacă până acum școala era recunoscută ca factor important în educarea civică a copiilor, realitatea demonstrează faptul că familia devine un element determinant în formarea viitorilor adulți activi, implicați social.

Fotografii preluate de pe Agerpres, fotograf Silviu Matei
Spre deosebire de investigațiile anterioar privind comportamentul participativ al copiilor și rolul școlii în pregătirea viitorilor adulți activi politic și social, prezentul studiu pleacă de la un fenomen inedit: participarea copiilor, alături de părinții lor, la marșul și protestele din luna februarie 2017.

Tema centrală a cercetării are la bază noțiunea de participare activă, utilizând ca resursă de informare familia, agentul principal decident în implicarea copiilor și susținerea participării lor publice. Studiul își propune să investigheze percepția părinților activi social privind participarea copiilor la proteste și relevarea importanței factorilor socializării în educația civică. Pentru a face mai clară investigația, am identificat opt elemente specifice, organizate pe tematici precum:

  1. cultura promovată în familie privind drepturile și responsabilitățile cetățenilor și valorile democratice;
  2. gradul de informare privind drepturile și responsabilitățile cetățenilor și valorile democratice;
  3. interesul pentru participarea la acțiuni publice de promovare a drepturilor și responsabilităților cetățenilor într-o societate democratică;
  4. perceperea, de către părinți, a aspectului legal implicat de participarea copiilor la proteste;
  5. semnificațiile mesajului pe care părinții doresc să îl transmită copiilor lor, prin sprijinirea participării copiilor la proteste;
  6. eficacitatea în raport cu obținerea rezultatelor pentru care au fost organizate protestele;
  7. eficacitatea în raport cu obținerea schimbării percepției societății privind implicarea copiilor și participarea lor la acțiuni civice;
  8. importanța factorilor ce promovează valorile democratice în România.

 

Pe baza acestor teme a fost construit și chestionarul ce reprezintă instrumentul principal de aflare a opiniei părinților privind participarea copiilor la proteste. În completare, analiza textelor și a imaginilor (articole, publicații, imagini) va constitui o altă sursă de informații calitative cu referire la modalități de participare la viața publică. Studiile de caz vor completa partea de investigație, aducând în atenție cel puțin două cazuri concrete.

Aflat în fază de proiect, prezentul studiu a pornit de la o idee care are nevoie, în fiecare dintre etapele sale, de fundamentare teoretică drept pentru care am solicitat sprijinul d-ului prof. univ. dr. Ovidiu Pânișoară. Nici fără ajutorul d-ului lector univ. dr. Gabriel Jderu partea tehnică, de interpretare a rezultatelor și de ducere la bun sfârsit a studiului nu ar fi posibilă. Le mulțumim pentru sprijinul constant și încrederea acordată acestui demers în progres, fiind conștienți de drumul lung de parcurs până a ajunge la concluzii pertinente, verificate științific.