În raport cu evenimente recente si discuția iscată în spațiul public privind publicarea de date deschise din domeniul sănătății, grupul de lucru InfoPublice@AntiCovidTM a adoptat următoarea declarație publica:


Transparența este esențială pentru a ne crea o imagine fidelă și clară privind realitatea în care trăim. O bună înțelegere a acestei realități ne ajută să vedem care sunt problemele, care sunt oportunitățile și care sunt cele mai bune decizii legate de acestea. 

Toți cetățenii au dreptul de a cunoaște, de a fi informați. Acest drept este fundamental, iar crearea contextului instituțional în care să se poată face exercitarea efectivă a acestui drept trebuie să fie una din atribuțiile oricărei instituții ale statului. Pe lângă garantarea acestui drept, statul trebuie să minimalizeze potențialul infracțional, să creeze oportunități pentru proprii cetățeni și să maximizeze libertatea acestora. Considerăm că transparența este una din metodele principale prin care statul își poate îndeplini aceste obligații. Credem că transparența crește costurile infracțiunii și descurajează incompetența, limitează abuzurile și susține profesionalismul, onestitatea și diligența în afacerile publice.

Considerăm că deschiderea actului administrativ prin transparentizare dă posibilitatea experților și celor interesați să ofere ajutor și să contribuie la rezolvarea problemelor publice. Transparența actului administrativ responsabilizează, atrage resurse private și încurajează participarea. La rândul ei, implicarea beneficiarilor deciziilor publice în procesul decizional va genera decizii mai bune și mai ușor de pus în aplicare, fiind rezultatul unui acord social mai extins. Cu alte cuvinte, transparența decizională și participarea comunității în procesul decizional cresc încrederea publică în deciziile autorităților și  crează coeziune socială.

Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, Legea nr. 109 din 25 aprilie 2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice, Constituția României, precum și aderarea României la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, respectiv la Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă, sunt acte juridice care atestă angajamentul statului român în sensul celor de mai sus. Și, implicit, obligația instituțiilor publice din România de a proteja și garanta exercițiul efectiv al dreptului de a cunoaște al cetățeanului. 

Momentan accesul publicului la date importante precum numărul de teste și decese COVID pentru fiecare localitate, numărul de admiteri noi în spitale și ATI, plăți efectuate și contracte încheiate de instituții publice este limitat. Aceste tipuri de date sunt necesare atât pentru a exista o imagine clară asupra situației actuale, a evoluțiilor în timp, pentru a înțelege mai bine problemele ridicate de pandemie, cât și pentru verificarea modului în care instituțiile publice au acționat în diferite situații. Pe fundalul asimetriei informaționale, existente în mod inevitabil în relatia autorități-cetățeni, opacitatea, secretomania sunt folosite și în dezavantajul cetățenilor români, iar asta afectează imaginea statului și permite existența și perpetuarea unor abuzuri în sistemul public.

Datele generate de sistemele construite din bani publici trebuie să fie accesibile publicului, la fel cum accesul la aceste sisteme trebuie garantat.

Prin prezenta declarație, grupul de lucru InfoPublice@AntiCovidTM susține transparența deciziilor publice și accesul la informații de interes public și invită toate persoanele și organizațiile interesate să adere la această declarație.

Credem că fiecare cetățean român trebuie să poată să se identifice cu statul și problemele publice, „Statul sunt eu!”; iar pentru asta  transparența este esențială!


Grupul de lucru InfoPublice@AntiCovidTM reprezintă o dezvoltare a acțiunilor precedente ale Platformei AntiCovidTM pe tema accesului la informații de interes public legate de pandemia de Covid-19. Grupul este format din reprezentanți ai principalelor domenii de expertiză legate de tema grupului (sănătate publica, IT, statistica, date deschise, comunicare, voluntariat). Scopul său este creșterea gradului de informare publica cu privire la evoluția infecției cu Covid-19 în județul Timiș.

Semnează declarația publică privind date deschise în sănătate AntiCovidTM: