În perioada 28-29 octombrie, la invitația Excelenței Sale Doamna Therese Hyden, Ambasadoarea Suediei în România, Francesca Cristea, expert afiliat Europuls-Centrul European de Expertiză privind politicile de tineret și viitorul muncii, a participat la Stockholm International Democracy Talks. Evenimentul este parte integrată a conceptului Sweden’s Drive for Democracy lansat în 2019 pentru a stimula dezbaterile între diferiți parteneri ai societății și de a întări democrația prin consultare activă.

În anumite părți ale lumii observăm o regresie în ceea ce privește principiile democratice. Observăm utilizarea unor campanii de dezinformare sofisticate folosite pentru a incita populația generală. De altfel, suntem conștienți că lipsa de incluziune și de șanse egale, crește rata diferitelor tipuri de violență (verbală sau fizică). În cadrul forumului, s-a discutat despre cum  putem ascuți uneltele democrației, iar singura propunere unanim acceptată a fost organizarea societății civile la firul ierbii pentru a le oferi cetățenilor metodele prin care pot verifica veridicitatea informațiilor. Mai mult, s-a atenția asupra anumitor categorii de grupuri care nu se mai simt reprezentate și astfel, încrederea în capacitatea instituțiilor locale/ naționale/ internaționale de a soluționa crize este diminuată. Totodată, este important să discutăm și despre participarea societății civile în cadrul procesului de luare a deciziilor. Din păcate, tot mai mulți activiști și organizații de specialitate din societatea civilă prezente în cadrul forumului reclamă lipsa integrării feedback-ului oferit de societatea civilă către decidenții politici cu privire la aplicabilitatea anumitor planuri/ strategii. Poate cel mai grav lucru este lipsa accesului la participare - fapt care încă are loc în anumite părți ale lumii. Societatea civilă nu are acces la dezbateri/ întâlniri cu decidenții politici, lipsa transparenței fiind principalul motiv pentru care accesul este refuzat. Astfel, ne întrebăm oare dacă nu discutăm despre o frică în cazul anumitor decidenți politici de a crea un spațiu sigur pentru societatea civilă? Ne întrebăm oare când anumiți decidenți politici vor depăși frica de feedback sau dialog și vor realiza că societatea civilă este și trebuie să fie un partener egal în toate demersurile instituționale?

În ceea ce privește participarea tinerilor, este nevoie de schimbarea paradigmei într-una intersectorială, care să permită autorităților locale/naționale/ internaționale să înglobeze politici publice referitoare la tineri în orice domeniu (sănătate, infrastructură, transport, etc.). Cât despre implicarea tinerilor de către guverne în planurile/ strategiile, a fost menționată o nouă abordare: aceea de a crește capacitatea instituțiilor de a lucra cu tinerii, lucrătorii de tineret și organizațiile de/pentru tineret. Realizăm că încă vorbim în majoritate țărilor despre discriminare pe bază de vârstă sau din lipsa unei experiențe formale - nu vedem încă tinerii în rolul de parteneri egali cu toate că aceștia reprezintă prezentul și viitorul. De asemenea, oferirea tinerilor rolul de paznici ai democrației prin întărirea conceptul de youth, peace and security este necesară, mai ales în contextul erei digitalizării, în care tinerii se folosesc de aplicații pentru a promova inițiative, a se implica în dezbateri sau de a crea propriile lor evenimente. Inițiativele tinerilor, femeilor sau ale grupurilor vulnerabile trebuie susținute în mod nelimitat oferindu-le spațiul, contextul și sprijinul de care au nevoie pentru a crea.

În acest moment generația actuală se descurcă de minune în a se mentora singură, dar este nevoie de recunoașterea energiei, inițiativelor și capacității tinerilor de a schimba viitorul. Vocea tinerilor ascultată, nu doar auzită. Nu putem încă discuta despre un parteneriat egal între tineri și instituțiile publice. Locul la masa deciziilor încă nu este garantat tinerilor.

Democrația trebuie alimentată, protejată și consolidată în fiecare zi.

AUTOR: Francesca Cristea, expert afiliat Europuls-Centrul European de Expertiză privind politicile de tineret și viitorul muncii