Reprezentată de Trandafir Attorneys at Law, Fundația "Alături de Voi" România câștigă, la Curtea Constituțională a României (CCR), excepția de neconstituționalitate împotriva OUG nr. 60/2017 prin care au fost desființate de facto unitățile protejate.

Cu unanimitate de voturi, CCR a constatat că modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap este neconstituțională, respectiv dispozițiile art. I pct. 1, 2 și 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006. Ca urmare a acestei decizii, statul român riscă să plătească Fundației "Alături de Voi" despăgubiri pentru daunele provocate de modificarea intempestivă a legii, cu afectarea directă atât a Fundației "Alături de Voi" România, cât și a persoanelor cu dizabilități care lucrau în cadrul unităților protejate.

"În anul 2018, în numele clientului nostru, Fundația «Alături de Voi» România, am dat în judecată statul român pentru că a modificat legea privind protecția persoanelor cu handicap și a desființat de facto unitățile protejate, invocând excepția de neconstituționalitate. Considerăm că victoria noastră în acest caz este un dar binevenit pentru comunitate, în această perioadă a Sărbătorilor de Iarnă, având în vedere că decizia CCR va atrage despăgubiri financiare ce vor fi puse în slujba persoanelor cu dizabilități și a altor grupuri vulnerabile. Ne bucurăm că rezultatul eforturilor noastre din ultimii doi ani confirmă angajamentul Trandafir Attorneys at Law de a contribui la susținerea comunității, a cauzelor în care drepturile fundamentale ale oamenilor sunt periclitate." – Georgiana-Raluca Trandafir, Trandafir Attorneys at Law

"Este o victorie importantă pentru sectorul serviciilor sociale din România, pentru eforturile de incluziune a persoanelor cu nevoi speciale, la nivel de societate, și protejare a drepturilor acestora. Peste 4000 de persoane, din care 2000 cu dizabilități, au rămas fără loc de muncă, în mai puțin de o lună, în urma Ordonanţei 60/2017. Pentru acestea nu s-au asigurat soluții care să atenueze șocul pierderii locului de muncă. Mai mult, prin această ordonanță, s-a dublat cota impusă angajatorilor care nu aveau angajate persoane cu dizabilități în procent de 4%, de la jumătate de salariu minim brut pe economie, la un salariu integral. Rămase fără servicii de suport pentru pregătirea persoanelor cu dizabilități pentru piața muncii, companiile au preferat plata taxei în locul angajării, ceea ce a redus numărul de persoane cu dizabilități angajate." - Angela Achiței, Președintele Fundației "Alături de Voi" România

Despre Trandafir Attorneys at Law

Trandafir Attorneys at Law oferă servicii de avocatură de top, reunind o experiență de 15 ani în domeniile: achiziții publice și fonduri europene; litigii; drept public/administrativ; servicii publice & proprietate publică; dreptul muncii; drept imobiliar & al construcțiilor. Urmărim succesul sustenabil al clienților și ne consolidăm în mod constant capacitatea de a livra servicii juridice la cele mai înalte standarde profesionale. Victoria pe principii etice este singura noastră opțiune. Ne recomandă profesionalismul, dedicarea echipei, flexibilitatea gândirii, perspectiva multidisciplinară și inovatoare, curajul și valorile umane. Loialitatea pentru clienții noștri se reflectă în rezultatele obținute și construiește parteneriate durabile.


Mai multe despre 
Trandafir Attorneys at Law la
Facebook: 
https://www.facebook.com/TrandafirAsociatii/
LinkedIn: 
www.linkedin.com/in/georgianaralucatrandafir