În cadrul proiectului de actualizare/revizuire a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) a Polului de Creștere Timișoara (PCT) pentru perioada 2021-2027 a fost finalizată culegerea de date statistice și procesarea lor, cu alte cuvinte perspectiva obiectivă din cadrul analizei diagnostic. Pentru a valida concluziile obținute și pentru a le îmbunătăți pe baza observațiilor și sugestiilor formulate de actorii implicați, cu alte cuvinte pentru definirea perspectivei subiective din analiza diagnostic, respectiv pentru definirea priorităților viitoare ale SIDU, în perioada 09.07 - 19.07.2021 are loc câte o dezbatere publică pentru următoarele teme:

ZIUA, ORA

TEME ALE DEZVOLTĂRII URBANE

 

 

Vineri, 09.07.2021, ora 10.00

Democrație locală (Întărirea capacității administrative,

 

Guvernare deschisă, Implicare civică, Voluntariat, Organizații

 

neguvernamentale nonprofit etc.).

 

 

Luni, 12.07.2021, ora 10.00

Mediu înconjurător (Poluare, Spații verzi, Protejarea și

 

conservarea biodiversității, Adaptare la schimbările

 

climatice, Prevenirea riscurilor, Reziliența la dezastre etc.),

 

Energie (eficienţă energetică și termică, Energie din surse

 

regenerabile etc.), Economie circulară.

 

 

Luni, 12.07.2021, ora 16.00

Sănătate, Sport.

 

 

Marți, 13.07.2021, ora 10.00

Calitatea  vieții  (Evoluție  demografică,  Condiții  de  trai,

 

Securitate și siguranță, Incluziune socială și egalitate de șanse

 

etc.).

 

 

Marți, 13.07.2021, ora 12.00

Dezvoltare comunitară (Dezvoltare urbană, Dezvoltare rurală,

 

Echipare  tehnico-edilitară,  Clădiri.  Locuire,  Infrastructură

 

transport, Mobilitate, Siguranță rutieră, Regenerarea urbană,

 

Zona Metropolitană Timișoara etc.).

 

 

Miercuri, 14.07.2021, ora 16.00

Educație (tineri, adulți, vârstnici).

 

 

Joi, 15.07.2021, ora 16.00

Digitalizare.

 

 

Vineri, 16.07.2021, ora 12.00

Dezvoltare economică, forța de muncă, tehnologie.

 

 

Vineri, 16.07.2021, ora 14.00

Inovare, antreprenoriat, competitivitate.

 

 

Luni, 19.07.2021, ora 12.00

Arta, cultura și turismul în contextul Timișoara Capitală

 

Europeană a Culturii.

Actorii relevanți pentru strategie sunt:

 

  • autoritățile publice locale (primării, consiliul județean),
  • mediul de afaceri,
  • mediul educațional,
  • societatea civilă.

 

Ca document de politică publică fundamentul pentru cele mai importante decizii de alocare a resurselor disponibile la nivelul comunităților acoperite de strategie, SIDU este un referențial relevant pentru toate părțile interesate de dezvoltarea comunității.

Pentru a facilita implicarea celor interesați, textul supus dezbaterii publice este disponibil pe site-ul www.sdi-tm.ro, respectiv pe contul de facebook https://www.facebook.com/sdi-tm si https://www.facebook.com/PoluldeCrestereTimisoara. Cei interesați pot trimite comentarii/propuneri la adresa de email contact@sdi-tm.ro.

Dezbaterile publice se desfășoară online și vor fi transmise live pe pagina de Facebook a proiectului pentru toți cei interesați. Cei care doresc să participe la una sau mai multe dezbateri, trebuie să completeze online formularul disponibil la https://forms.gle/WLt18uoZj2yAevhBA.

Înscrierea la o dezbatere online se poate face până cu 24 ore înainte de eveniment, în limita a 50 de persoane. Celor înscriși le vor fi transmise pe email datele de conectare online. Comentarii sau întrebări privitoare la dezbatere pot fi formulate și pe contul de Facebook.

Informații privind evoluția actualizării SIDU sunt făcute publice prin intermediul următoarelor canale de comunicare:

 

 

Proiectul este elaborat de către firma MAI KA DEVELOPMENT S.R.L. pe baza contractului de prestări servicii nr. 185/22.10.2020 „Actualizarea/Revizuirea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană Polul de Creștere Timișoara (SIDU) 2021-2027”, încheiat între S.C. Mai Ka development S.R.L. și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Polul de Creștere Timișoara.