ACTEDO – Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului lansează un document de poziție care documentează și expune tendința îngrijorătoare de marginalizare și lezare a demnității romilor și persoanelor LGBT+ din România, prin discurs public ostil și instigator la ură în perioada 2019-2020, pe fondul pandemiei COVID-19.

Discursul instigator la ură este folosit ca termen umbrelă pentru o gamă largă de comunicare cu conținut ostil, umilitor și violent. Potrivit Organizației Națiunilor Unite (ONU), discursul instigator la ură este: „orice fel de comunicare orală, scrisă sau prin comportament, care atacă sau folosește un limbaj peiorativ sau discriminatoriu cu referire la o persoană sau un grup raportat la identitatea sa, cu alte cuvinte, pe baza religiei, etniei, naționalității, rasei, culorii pielii, descendenței, genului sau oricărui alt factor de identitate.”[1]

Documentul conține o analiză mass-media și exemple de discursuri instigatoare la ură, date preluate de la CNA, precum și o scurtă analiză a hotărârilor CNCD emise în perioada 2019-2020, referitoare la săvârșirea unei fapte de discriminare pe criteriul apartenenței la etnia romă, cât și pe criteriul orientării sexuale.

Analiza situației de fapt demonstrează necesitatea unor măsuri de combatere a discursului instigator la ură și a violenței împotriva romilor și persoanelor LGBT+, tendințe în creștere în timpul pandemiei. Combaterea discriminării, sărăciei și excluziunii sociale a romilor trebuie să devină o prioritate națională. În același timp, sunt necesare măsuri pentru a respecta dreptul la nediscriminare și demnitate personală al persoanelor LGBT+.

În acest sens, reiterăm o parte dintre recomandările ACTEDO rezultate în urma analizei:

  • Creșterea numărului de investigații și de autosesizări în situații de discurs al urii și discriminării, atât din partea CNCD, cât și a CNA, precum și posibilitatea emiterii unor amenzi mai mari, în special direcționate spre persoane publice și persoane cu un istoric de discursuri incitatoare la ură împotriva romilor și persoanelor LGBT+.
  • Depolitizarea și consolidarea independenței CNCD și CNA și creșterea resurselor financiare și umane ale celor două organizații pentru a le spori capacitatea de a investiga și sancționa în mod adecvat discriminarea și discursul urii.
  • Instruirea și formarea continuă în domeniul nediscriminării și drepturilor omului a autorităților judiciare, inclusiv Poliția, a membrilor Parlamentului și a altor autorități publice.
  • Formarea personalului din companiile de presă și știri, în special a jurnaliștilor, în domeniul jurnalismului etic și al nediscriminării, precum și consolidarea politicilor interne privind toleranța zero la discursul instigator la ură.

Documentul de poziție este parte a proiectului „INTERSECT – Altfel despre discriminare”, proiect co-finanțat de Programul Drepturi, egalitate și cetățenie al Uniunii Europene (2014-2020) și implementat în parteneriat de Centrul de Resurse Juridice (CRJ), ACTEDO - Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului, Asociația MozaiQ LGBT și Uniunea Civică a Tinerilor Romi din România (UCTRR).[1] ONU, Strategia Națiunilor Unite și Planul de acțiune împotriva discursului instigator la ură, mai 2019, disponibil doar în limba engleză la adresa: https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/UN%20Strategy%20and%20Plan%20of%20Action%20on%20Hate%20Speech%2018%20June%20SYNOPSIS.pdf (accesat în 12 mai 2021). Traducerea ne aparține.