de Ioana Bara-Bușilă,Expert afiliat drept european și drepturile omului, Europuls

A fi cetățean al Uniunii Europene este o șansă pe care ar trebui să o apreciem și să o valorificăm de fiecare dată când avem oportunitatea.

În acest an, Uniunea Europeană și-a propus să organizeze cel mai mare exercițiu democratic prin Conferința privind Viitorul Europei. Prin evenimente și dezbateri, Conferința își propune să ofere un forum de discuții cetățenilor europeni cu scopul de a identifica cele mai importante provocări cu care se confruntă UE actualmente, a priorităților și a politicilor care trebuie adresate în următoarea perioadă. Astfel, este ocazia ca fiecare dintre noi să își exprime punctul de vedere în legătură cu activitățile Uniunii Europene și să aibă un rol activ în conturarea unui viitor care să țină cont în mod efectiv de diversitatea și nevoile noastre și în care cetățenii să fie mai aproape de instituțiile UE. Prin acest exercițiu se urmărește de asemenea sporirea rezilienței Uniunii Europene la potențiale crize.

Sub egida Conferinței, Europuls - Centrul de Expertiză Europeană și-a propus să îndemne la un dialog solid reprezentanții de seamă ai societății civile din România, pentru a identifica, la nivel național, o serie de priorități care necesită să fie înaintate decidenților români și europeni. 

În acest scop, în data de 3 iunie 2021, a fost organizat Forumul “Prioritățile societății civile din România în cadrul Conferinței privind Viitorul Europei”, sub forma a șapte mese rotunde, dedicat consultării societății civile în domenii-cheie precum: democrația, relațiile externe ale UE, economia, social, digital, energia și tranziția verde, educație și tineret. Concluziile forumului au fost integrate în Manifestul « Prioritățile societății civile din România  în cadrul Conferinței privind Viitorul Europei » pe care îl vom lansa în cadrul EUROSFAT 2021, cel mai mare forum anual de afaceri europene din România.

Începând cu anul 2013, forumul atrage peste 700 de participanți. Evenimentul urmărește să reunească înalți oficiali, comisari europeni, membri ai Parlamentului European și ai Parlamentului României, politicieni de renume, miniștri, experți, cercetători, reprezentanți ai mediului academic, jurnaliști, oameni de afaceri și cetățeni interesați din România și de peste hotare, cu scopul de a dezbate la nivel înalt aspecte cheie ale agendei europene. EUROSFAT se află sub înaltul patronaj al instituțiilor europene și beneficiază de parteneriate stabile cu importante instituții din România și din Europa, companii private și reprezentanți ai societății civile.

Cu sprijinul financiar al Ambasadei Franței în România și al Institutului Francez din România, în cadrul Eurosfat 2021, Europuls organizează o ediție dedicată exclusiv mesajului societății civile din România pentru Conferința privind Viitorul Europei. Panelul de discuții va avea loc în data de 28 octombrie, de la 10:30 la 12:00 și va fi transmis live pe pagina https://eurosfat.ro/ și pe pagina de Facebook a Europuls.

În cadrul evenimentului, Europuls, împreună cu invitații săi, își propune să facă o trecere în revistă a principalelor direcții pentru viitorul Europei, identificate de societatea civilă din România și conținute în Manifest, cu scopul de a aduce perspectiva României în UE.

Excelența Sa, doamna Laurence Auer, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Franței în România, va lua cuvântul în deschiderea dezbaterilor. Pentru a avea un dialog cât mai eficient și democratic, vor lua parte la discuții reprezentanții puterii legislative a UE, domnii Alin Mituța și Victor Negrescu, membrii ai Parlamentului European.

Participanții la eveniment vor aborda subiecte precum: crearea unui viitor sustenabil prin tranziția verde și cea digitală, necesitatea monitorizării permanente a viitoarelor proiecte și direcții strategice, oportunitatea extinderii competențelor Uniunii în materie de politică externă, a simplificării funcționării instituțiilor europene și a interacțiunii acestora cu instituțiile naționale, nevoia implementării unor politicii de tip digital first și regândirea colaborativă a serviciilor publice. În ceea ce privește domeniul social, societatea civilă a identificat ca fiind indispensabilă stabilirea unui dialog și rol mai important pentru autoritățile locale și organizațiile societății civile. În sectorul de/ pentru tineret, reprezentanții societății civile vor explica de ce este nevoie de o strategie de investiție pe termen lung, acompaniată de politici publice de tineret pe termen mediu – lung. În ceea ce privește tranziția energetică, invitații vor discuta despre reevaluarea priorităților, stabilirea unei strategii comprehensive și pe plan orizontal pentru a înțelege care sunt etapele pe care România le are de parcurs, dar și dificultățile cele mai mari în această tranziție și cum am putea să fructificăm oportunitățile.

Prin urmare, evenimentul dedicat lansării Manifestului « Prioritățile societății civile din România  în cadrul Conferinței privind Viitorul Europei » este unul care marchează România pe harta Conferinței, abordând teme de actualitate, în care se vor adopta decizii importante în viitorul apropiat și care afectează în mod direct viața tuturor cetățenilor.

Prin stimularea unor astfel de discuții și prin promovarea lor în rândul publicului larg, Europuls își continuă misiunea de a explica acțiunile și politicile UE, de a crea un cadru de dezbatere pentru susținerea inovării europene și de a-i implica pe cetățeni în cele mai importante aspecte care vor fi face parte din agenda instituțiilor UE în următorii ani.

Pentru a putea participa la panel, înscrie-te aici și fii parte a Conferinței privind Viitorul Europei:  https://www.eurosfat.ro/#register