Școala pentru Democrație este un program al Expert Forum care își propune să creeze un mediu inovator de învățare pentru profesorii care doresc să descopere instrumente alternative și eficiente de educare și implicare activă a tinerilor.

Vom selecta un număr de 18 profesori care predau în scoli gimnaziale sau licee ore de cultură /educație civică, istorie sau alte materii legate de aria Om si societate. Nu vom exclude candidaturi de la profesori care predau alte cursuri, dar dovedesc interes pentru cetățenie activă și sunt pasionați de educația pentru democrație. Înscrierile pentru această ediție sunt deschise doar profesorilor din județul Constanța.

În cele șase zile de activități non-formale și întâlniri cu experți vom aborda prin instrumente alternative de învățare concepte legate de democrație, stat de drept și cetățenie activă. Includem metode foarte diverse, de la dezbateri, proiecții de film urmate de discuții, tururi ghidate, simulări și jocuri de rol etc. După participarea la seminar, vom sprijini elaborarea și implementarea unor proiecte civice cu implicarea tinerilor în comunitățile de unde provin participanții.

 Ce presupune Școala pentru Democrație?

  • Un seminar de pregătire de 6 zile care va avea loc la Constanța în care vom pune accentul pe metode non-formale de învățare; sesiuni despre concepte cheie legate de democrație și stat de drept; activități practice de înțelegere a mecanismelor participative și a cetățeniei active; sesiuni de pregătire a unor proiecte civice
  • Implementarea unor proiecte civice în comunitățile de unde provin profesorii, cu sprijin financiar și tehnic de la Expert Forum

Participarea este gratuită, organizatorii vor acoperi costurile cu materialele de training, prânzul și pauzele de masă, transportul. Vom acorda diplome de participare.

Pentru a candida, trebuie să ne trimiteți:

  • un curriculum vitae [până în 3-4 pagini]
  • o idee de proiect civic care ar putea îmbunătăți mersul lucrurilor în școala sau comunitatea voastră; menționați cum tinerii și autoritățile din comunitate ar putea fi implicați în acest proces de schimbare. Vă rugăm să fiți conciși/se și să vă referiți la probleme din comunitate. Ideea de proiect poate fi construită pornind de la structura de bază a unui proiect: scop, obiective, activități, timp pentru implementare, resurse (nu există un format standard) și trebuie să fie cât mai realistă și să aibă perspective de implementare. Vom depuncta ideile care nu includ componenta de schimbare și sunt mai degrabă texte teoretice. [max 1000 de caractere cu spații]
  • formularul de candidatură (unde se vor încărca și CV-ul, alături de ideea de proiect, menționate mai sus) este disponibil aici: www.expertforum.ro/scoalapentrudemocratie/inscriere/

La punctarea candidaturii vom ține cont, în proporție egală, de: proiect, CV și informațiile din formular.

Puteți trimite candidatura până la data de 20 ianuarie 2019, ora 23.59.

Informații suplimentare: Septimius Pârvu, septimius.parvu@expertforum.ro, 0787.638.315

Detalii despre edițiile anterioare, www.expertforum.ro/scoalapentrudemocratie/
Detalii despre Expert Forum, www.expertforum.ro 

Proiect susținut de Raiffeisen Bank prin Programul de granturi "Raiffeisen Comunitati" 2018.