Secretariatul General al Guvernului a publicat pe site-ul intituției un proiect de modificare a normelor de aplicare a Legii 544/2001, prin care, declarativ, se dorește o îmbunătățire a modului în care legea informațiilor publice funcționează deja, de bine de rău, de aproape 20 de ani.

Printre modificările anunțate se numără și aceea că instituțiile publice nu vor mai fi obligate să furnizeze informațiile cerute de petent, într-o formă statistică, sintetizată, ci numai în forma existentă în bazele de date ale instituției.

Mai exact, la art. 13 din Norme, se introduce alineatul 2, cu următorul conţinut:

(2)  Informaţiile de interes public se furnizează în forma în care sunt identificate și deținute de autoritatea sau instituția publică, cu respectarea legislației privind prelucrarea datelor cu caracter personal.”

Este adevărat că au existat situaţii în care autorităţilor/instituţiilor publice li s-a cerut, prin invocarea Legii 544/2001, să creeze situaţii statistice deosebit de complexe şi împovărătoare. Dar, răspunsul la aceste solicitări abuzive nu este un abuz în sens contrar, care nu ar permite accesul la date statistice/de sinteză foarte simple, pentru simplul motiv că nu fac parte dintr-o evidenţă deţinută de autoritatea/instituţia publică.

Concret, prin modificarea dorită de Guvern, instituțiile publice vor putea să refuze furnizarea de informații dintre cele mai banale – de exemplu câte cereri de un anumit fel au primit într-un interval de timp – pe motiv că nu dețin informația respectivă în formatul solicitat de petent. Adică nu au o statistică exactă a cererilor de acel fel, ci doar cererile la grămadă.

Or acest refuz ar însemna de fapt o încălcare a articolului 2 din Legea 544/2001, care spune că instituțiile publice sunt obligate să furnizeze orice informație care rezultă din activitatea proprie sau care privește activitatea proprie.

Pentru a preîntâmpina posibilele cazuri de refuz, generate de o interpretare restrictivă a noii modificări, APADOR-CH a transmis Guvernului o propunere de completare a articolului 13 din norme, astfel:

După alin. (2) să fie introdus un nou alineat, (3), cu următorul conţinut:

(3) În cazul în care autoritatea sau instituţia publică nu deţine datele statistice solicitate sau în forma solicitată, va comunica solicitantului toate datele brute – fără caracter statistic – pe care le deţine în legătură cu obiectul cererii de informaţii.”

Cu alte cuvinte, APADOR-CH propune introducerea în Norme a unei dispoziții care să prevadă că dacă datele statistice/de sinteză solicitate nu se regăsesc în evidenţele deţinute de câtre autoritatea/instituţia publică respectivă, în locul acestor date statistice să fie comunicate datele brute (datele elementare, de bază, prin prelucrarea cărora se pot realiza situaţii statistice) referitoare la informaţiile solicitate prin cerere, urmând ca solicitantul să folosească aceste date brute pentru crearea de situaţii statistice proprii.

Așteptăm cu interes răspunsul Guvernului, exprimându-ne speranța că modificările inițiate la normele Legii 544 au la bază intenția de a eficientiza activitatea instituțiilor publice, și nu de a le face mai opace, furnizându-le o bază legală în spatele căreia să-și ascundă activitatea.