Asociația pentru Dezvoltare Activă ADA susține și promovează participarea activă a tinerilor la viața democratică prin lansarea proiectului Youth for Democracy, implementat prin programul Corpul European de Solidaritate!

Ideea proiectului, lansat pe data de 06 martie 2019 în cadrul conferinței „Best Practices in Youth Participation”, a pornit de la o serie de provocări și nevoi identificate în rândul tinerilor din județul Bacău în domeniul participării active la viața democratică. Acest lucru este vizibil în special în rândul celor din afara municipiului Bacău, unde nu există un număr mare de proiecte și inițiative care să urmărească stimularea participării active a tinerilor la viața democratică și dezvoltarea competențelor democratice.

Youth for Democracy este un proiect care răspunde nevoilor tinerilor băcăuani de a conștientiza importanța participării la alegeri, la viața democratică a societății în care trăim și la nevoia de dezvoltare a competențelor și atitudinilor democratice în rândul lor.

Prin acest proiect se urmărește:

  • promovarea democrației participative și responsabilității civice în rândul a 600 de tineri (16-24 ani) din județul Bacău prin 11 activități de informare, trei simulări de Parlament European și  șase dezbateri publice;
  • creșterea gradului de participare al tinerilor (18-24 ani) din județul Bacău la alegerile din 2019 și 2020 prin dezvoltarea cunoștințelor cu privire la sistemul electoral și desfășurarea unei campanii online de promovare a participării tinerilor la vot;
  • promovarea identității și valorilor europene privind respectarea democrației, egalității, statului de drept, cât și al sistemului de funcționare al UE prin intermediul unor instrumente vizuale diseminate pe social media pe toată durata proiectului și prin trei simulări de Parlament European.

Proiectul cuprinde o campanie de informare a tinerilor la nivel județean prin 11 activități de informare desfășurate în județul Bacău, trei simulări de Parlament European, șase dezbateri cu tinerii asupra programelor propuse de partidele politice pentru alegerile prezidențiale și o campanie online de promovare a democrației participative. Activitățile vor aborda teme precum democrația participativă, implicarea civică, sistemul electoral și cel de funționare al Uniunii Europene, principiile Uniunii Europene și alegerile din 2019 și 2020.

Prin temele abordate, proiectul va contribui la creșterea cooperării între tineri și a gradului de conștientizare al acestora cu privire la importanța participării active și asumarea rolului de cetățean european implicat în viața comunității.

Tinerii participanți vor dezvolta competențe social civice, ceea ce va contribui la creșterea gradului de încredere în instituțiile publice, vor fi informați cu privire la sistemul electoral, dar și cu privire la candidați li programele propuse de aceștia. Astfel, vor fi mai bine pregătiți pentru a participa la alegeri, își vor dezvolta interesul și motivația pentru participarea la viața democratică, dar și încrederea în puterea votului.

Mai mult decât atât, tinerii se vor simți parte activă a societății, dezvoltându-și gândirea critică, ceea ce îi va ajuta să distingă între informațiile adevărate și cele ce urmăresc dezinformarea lor, dar și competențele cheie.

Proiectul „Youth for Democracy” este implementat de Asociația pentru Dezvoltare Activă ADA în perioada ianuarie – decembrie 2019 prin programul Uniunii Europene, Corpul European de Solidaritate – acțiunea proiecte de solidaritate.