Guvernul României a solicitat vineri avizul Consiliul Economic și Social referitor la proiectele legii bugetului de stat și legii asigurărilor sociale de stat. Luni seară, a solicitat avizul, în regim de urgență, pe un proiect de OUG privind măsuri fiscal-bugetare cu impact social și economic important. Recunoscând necesitatea adoptării urgente a legilor referitoare la bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat, am acceptat să luăm în discuție la ședința din această săptămână actele menționate.

Suntem nevoiți să constatăm că a lipsit dezbaterea publică și dezbaterea cu partenerii sociali și cu organizațiile neguvernamentale ale societății civile, pe aceste proiecte de importanță fundamentală pentru societate. Impactul finanțării propuse pentru educație, sănătate și asistență socială, impactul asupra lucrătorilor din sectorul privat și din cel public și impactul asupra mediului economic, precum și multe alte aspecte foarte importante, nu au putut fi suficient înțelese și discutate de cei interesați cu reprezentanții Guvernului. Totodată, necesitatea analizării acestor proiecte de acte normative de către Consiliul Economic și Social într-un termen foarte scurt a afectat capacitatea noastră de a realiza propriile consultări și de a intra în profunzime în analiza noastră. Astfel, avizul nefavorabil dat de Consiliul Economic și Social pe aceste proiecte de acte normative reflectă atât impactul economic și social al măsurilor propuse, așa cum este văzut de membrii Plenului, cât și carențele legate de dialogul social și civic. 

Facem un apel către Guvern ca pe viitor să implice partenerii sociali și organizațiile neguvernamentale ale societății civile în toate etapele premergătoare adoptării actelor normative de importanță majoră, să asigure un timp suficient pentru analizarea impactului acestora și pentru dialog, inclusiv prin dezbatere publică. Totodată, pentru a putea să ne realizăm în bune condiții rolul conferit de Constituția României prin art. 141, solicităm Guvernului să asigure C.E.S. posibilitatea de a aloca un timp mai lung de analiză în cazul actelor normative complexe și cu impact major, cu încadrarea în termenul legal de 10 zile lucrătoare. „Consiliul Economic și Social este organ consultativ al Parlamentului și al Guvernului în domeniile de specialitate stabilite prin legea sa organică de înființare, organizare și funcționare” (Art. 141 din Constituția României)