În Timisoara, ca răspuns la criza provocată de covid19, voluntari, organizații neguvernamentale si instituții publice s-au mobilizat pentru a veni în ajutorul celor mai vulnerabili dintre noi.

Este de dorit ca toate eforturile legate de criza provocată de Covid19 să fie integrate într-o perspectivă comună la nivel de oraș. În acest sens, scopul Platformei AntiCovidTM este informarea publicului despre inițiative/campanii umanitare derulate în Timișoara în contextul crizei generate de covid19 prin realizarea unei perspective integrate la nivelul municipiului.

Platforma creează cadrul în care să fie anunțate public inițiativele umanitare pe care diverse grupuri informale, organizații neguvernamentale și instituții publice și le asumă în raport cu criza generată de Covid-19.

Situl www.AntiCovidTM.ro este un punct de informare cu privire la activitățile derulate de către inițiative și campanii umanitare legate de Covid-19 în Timișoara. Buletinul informativ asigură promovarea principalelor informații de pe site.

Forumul AntiCovidTM este un cadru instituționalizat de discuții pentru reprezentanții inițiativelor/campaniilor umanitare din Timișoara legate de Covid-19.

Platforma AntiCovidTM este rezultatul inițiativei mai multor organizații neguvernamentale cu vocație civică de a crea un parteneriat dedicat susținerii eforturilor inițiativelor/campaniilor umanitare active în Timișoara.

Platforma AntiCovidTM este deschisă organizațiilor sau grupurilor informale care derulează campanii umanitare legate de pandemia de covid19 în Timișoara. Înregistrarea pe platformă se face la https://anticovidtm.ro/inscrie-o-campanie

Colaborarea dintre platforma AntiCovidTM și organizațiile private, respectiv instituțiile publice interesate care desfășoară inițiative/campanii umanitare pe durata crizei provocate de Covid-19 se desfășoară respectând principiul independenței de acțiune a părților, colaborării benevole, informării corecte și cu bună credință.

Inițiativele și campaniile umanitare legate de Covid-19 active în Timișoara sunt invitate să se înregistreze pe platformă prin completarea formularului de la https://anticovidtm.ro/inscrie-o-campanie.