Organizaţia Salvaţi Copiii România şi Banca Transilvania lansează campania Echipează-ţi copilul să meargă la şcoală chiar dacă nu e al tău pentru a ajuta copiii din familii nevoiaşe să fie cât mai pregătiţi pentru şcoală, indiferent cum va începe aceasta, în contextual pandemiei. Mai mult, BT şi Salvaţi Copiii încurajează românii să se implice în această cauză prin donaţii online. 

Sărăcia educațională reprezintă un cerc vicios aproape imposibil de spart, o arată și rezultatele testelor PISA: doar 8,8% din copiii români din mediile socio-economice precare reușesc să depășească dezavantajul și să performeze printre primii.

Rezultatele PISA (2018) plasează România printre țările care înregistrează o puternică legătură între statutul socio-economic al elevilor și performanțele înregistrate de aceștia. De altfel, țara noastră se numără printre statele pentru care rapoartele PISA 2018 recomandă intervenții educaționale în favoarea elevilor dezavantajați.

La sfârșitul lunii mai, în cadrul Semestrului European, Comisia Europeană a atras atenția României asupra unor provocări ale sistemului de educație, cum ar fi echitatea, caracterul incluziv, nevoia de a stabili un mecanism care să abordeze părăsirea timpurie a școlii, subliniind că:

”Nu se constată nicio îmbunătățire a rezultatelor școlare, în special în rândul copiilor din zonele rurale și din zonele defavorizate din punct de vedere economic. (…) Din cauza infrastructurii digitale inadecvate, a materialelor didactice necorespunzătoare și a competențelor digitale insuficiente, trecerea la învățământul la distanță, necesară în contextul epidemiei de COVID-19, creează probleme pentru instituțiile de învățământ și formare, pentru cadrele didactice și pentru elevi, în special pentru elevii defavorizați și pentru romi.”

Cum putem sparge cercul sărăciei, pentru ca toți copiii să aibă șansa la viitor

Primul pas a fost făcut de BT, prin donarea a peste 50.000 de euro pentru cumpărarea a 500 de ghiozdane dotate cu tot ce este necesar pentru şcoală.

De asemenea, banca dublează toate donaţiile către Salvaţi Copiii pentru această cauză, făcute prin site-ul băncii sau prin aplicaţia BT Pay.

Context

Aproximativ 19,7% dintre copii români trăiesc în deprivare materială severă – cea mai ridicată rată din UE; unde media este de UE 6,6% - și peste 32% trăiesc sub pragul de sărăcie. Acest procent include persoanele ale căror venituri sunt mai mici de 60% din mediana veniturilor la nivel național (adică sub 750lei/persoană/lună în 2018), incluzând prestațiile sociale.

România are cea mai mare rată a sărăciei relative persistente din Uniunea Europeană

În anul 2018, 19,9% din populație avea venituri sub pragul de sărăcie și se aflase în aceeași situație în cel puțin doi din cei trei ani anteriori. În cazul copiilor, rata sărăciei persistente era de 33,2% în 2018. Dezavantajele sunt relevate și la nivelul școlilor. Astfel, în școlile dezavantajate din țara noastră, raportul elevi/cadru didactic este mai mare decât în cele avantajate – 14,68 elevi/cadru didactic versus 12,45 elevi/cadru didactic, în timp ce, la nivel OCDE, tendința este inversă (11,22 în școlile dezavantajate și 12,43 în cele avantajate).

”Accesul limitat la educație de calitate și abandonul școlar cronicizat în comunitățile dezavantajate au efecte perfide, pe termen lung, pentru că sărăcia se menține și ajunge să fie o moștenire care trece de la părintele care nu a mers la școală la copilul care, și el, rămâne ăn afara sistemului de învățământ”, atrage atenția Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România.