Conform art. 1, lit. e) din Legea nr. 259 din 29 octombrie 2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", organizațiile neguvernamentale reglementate potrivit legii vor putea beneficia de schema de sprijin pentru plata facturilor aferente consumului de energie electrică și gaze naturale pentru perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022.

Să explicăm puțin la ce se referă acest ajutor.

Având în vedere scumpirile din ultima perioadă la energie electrică și gaze naturale, clienții finali beneficiari pot primi sume cu titlu de compensare, care se scad din totalul de plată al facturilor emise de furnizori.

Procedura de decontare este prezentată pe larg pentru toate categoriile de beneficiari în Anexa Ordinului Comun al Ministerului Muncii și Protecției Sociale, al Ministrului Energiei și al Ministrului Finanțelor nr. 1240 din 25 noiembrie 2021 (http://energie.gov.ro/wp-content/uploads/2021/11/Anexa-PROCEDURA.pdf ).

Pentru a beneficia de compensare, ONG-urile trebuie să depună la furnizorii de energie electrică/gaze naturale o cerere, însoțită de o declarație pe proprie răspundere (cererea nu se ia în considerare dacă nu se depune și declarația). Cererea trebuie să conțină opțiunea beneficiarului client final referitoare la încadrarea în una dintre categoriile de beneficiari prevăzute de Ordonanța de Urgență (pentru ONG-uri se va alege această categorie).

Modelul este prevăzut aici, Anexa 1.8.:

http://energie.gov.ro/ordin-decontare/?fbclid=IwAR3DvroFJ06vsR95V8RHkFFuFgMPQk-6W7wZB0fe5OvGMoxHDmD3MALyVR8

Aceste documente se pot depune în perioada de aplicare a schemei, iar facilitatea se acordă de către furnizori începând cu luna depunerii cererii. Pentru luna noiembrie 2021 cererea poate fi depusă și în luna decembrie 2021.

Data depunerii documentelor se consideră data primei comunicări a acestora. În cazul în care sunt necesare clarificări, se acordă beneficiarilor un termen de 5 zile calendaristice de la data primirii solicitării pentru a răspunde furnizorului. Clarificările și răspunsurile la acestea se vor comunica sau posta pe site-ul propriu al furnizorilor.

Beneficiile vizate sunt:

-preţul final facturat al energiei electrice se plafonează la cel mult 1 leu/kWh, din care componenta de preţ al energiei electrice va fi în valoare de maximum 0,525 lei/kWh;

-preţul final facturat al gazelor naturale se plafonează la cel mult 0,37 lei/kWh, din care componenta de preţ al gazelor naturale va fi în valoare de maximum 0,250 lei/kWh.

Sursă foto: freepik.com