Asociația pentru Relații Comunitare (ARC) semnalează faptul că în proiectul de nou Cod Fiscal se propune introducerea deductibilității fiscale a sponsorizărilor, dar dispare prevederea referitoare la direcționarea a 2% din impozitul pe venit.

ARC a lansat o petiție prin care solicită inițierea cât mai rapidă a unui dialog între reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice și reprezentanții organizațiilor neguvernamentale, pentru identificarea unor soluții care să mențină o soluție simplă, eficientă dar și transparentă și responsabilă de finanțare a organizațiilor neguvernamentale care oferă servicii de calitate.

Petiția poate fi semnată până vineri 5 mai 2017 AICI, textul integral al acesteia fiind disponibil mai jos:

"Onorate domnule Secretar de Stat 

În calitate de reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale din România, în baza OG 27/2002 privind regimul petițiilor, respectuos vă supunem atenției următoarea situație, generată de schimbări propuse în legislația fiscală referitoare la impozitarea veniturilor persoanelor fizice. Schimbările apar în propunerea de Cod Economic publicată în Ziarul Financiar (http://bit.ly/2oMmFQR) și dorim să vă atragem atenția asupra următoarelor aspecte:

În România sunt active mii de organizații neguvernamentale care oferă populației servicii în domeniul sănătății, educației, asistenței sociale, protecției mediului, culturii, dezvoltării comunitare și multe alte domenii care acoperă situații critice. Ele deservesc milioane de persoane și contribuie la creșterea calității vieții în majoritatea comunităților românești, întrucât acțiunile lor au drept grup țintă categorii defavorizate, vulnerabile social, oameni aflați în dificultate de diagnostic și tratament, discriminați, fără acces la educație, victime ale violenței domestice, ale traficului de persoane etc.

Codul Fiscal prevede o formă de alocare directă a unei părți din impozitul pe venit de către cetațeni către entiăți non-profit. Astfel aceștia pot direcționa maxim 2% din impozitul pe venit către o entitate non-profit, instituție de cult sau bursă privată. În ultimul an pentru care există date au fost astfel alocate peste 30 de milioane de Euro și reprezintă o sursă de finanțare flexibilă, ne-birocratică, acesibilă majorității organizațiilor neguvernamentale care se bazează pe încrederea pe care acestea au reușit să și-o construiască în rândul suporterilor lor.

Propunerea de Cod Economic publicată în presă include pentru prima oară prevederi pentru deducerea din baza impozabilă a donatiilor și sponsorizărilor acordate entităților non-profit (Art. 118/12/m). Acestea sunt însă comasate cu toate celelalte deduceri posibile și este deci de așteptat ca valoarea lor sa fie în practică extrem de redusă.

Este îngrijorător faptul că în proiectul de reglementare dispare prevederea referitoare la direcționarea a maxim 2% din impozitul pe venit al persoanelor fizice. Se propune astfel abrogarea unei prevederi legale care s-a bucurat de o utilizare largă din partea populației, care a fost apreciată și de sectorul ne-guvernamental și instituțiile de cult deopotrivă și care va avea un impact financiar devastator asupra a mii de organizații beneficiari și sute de mii de persoane beneficiare ale serviciilor oferite de aceste organizații.

Vă propunem inițierea unor discuții cu reprezentanții organizațiilor neguvernamentale pentru identificarea unor soluții care să mențină o soluție simplă, eficientă dar si transparentă și responsabilă de finanțare a organizațiilor neguvernamentale care oferă servicii de calitate."