Este publică online, aici, prima ediție a Buletinului informativ AntiCovidTM, cadrul în care sunt agregate informații despre activitățile desfășurate în Timișoara de către inițiative și campanii umanitare ce acționează în contextul crizei provocate de COVID-19. 

Scopul acestui buletin informativ este informarea comunității cu privire la eforturile făcute de membrii platformei AntiCovidTM.

Scopul Platformei AntiCovidTM este realizarea unei perspective integrate privind inițiativele și campaniile umanitare derulate în Timișoara în contextul crizei generate de COVID-19.

Obiective asumate de către platformă:

  • creșterea gradului de informare publică privind inițiativele și campaniile umanitare derulate în Timișoara
  • facilitarea comunicării dintre membrii platformei și diverse părți interesate din comunitate
  • asigurarea unei interfețe comune de comunicare între membrii platformei 

 

Platforma creează cadrul în care să fie anunțate public inițiativele umanitare pe care diverse grupuri informale, organizații neguvernamentale și instituții publice și le asumă în raport cu criza generată de COVID-19.

Lista cu inițiativele și campaniile umanitare derulate în Timișoara în contextul crizei generate de COVID-19 se găsește în prima rubrică a buletinului infomativ.