În atenția:

 

Doamnei Viorica DĂNCILĂ, Prim-Ministrul României

 

Doamnei Ecaterina ANDRONESCU, Ministrul Educației Naționale

 

 

Ca urmare a analizei datelor de la Evaluarea Națională clasa a VIII-a 2018 (EN) din care a reieșit o îmbunătățire la nivel național cu doar 4,4% a gradului de participare a absolvenților față de 2017, organizațiile semnatare ale prezentei petiții re-confirmă și vă semnalează din nou unul dintre aspectele sesizate anul trecut, în studiul realizat de Human Catalyst.

Potrivit acestuia și a documentării ulterioare, există dovezi ce indică o formă de excluziune, în anumite școli, a elevilor considerați „slabi” și fără șanse de a obține rezultate foarte bune la EN. Practicile pe care le-am identificat în teren constau în descurajarea sau constrângerea elevilor (direct sau/și prin intermediul părinților) cu scopul ca aceștia să nu se înscrie și să nu susțină examenele la final de gimnaziu.

Am denumit această formă gravă de excluziune din educație „Fenomenul Brăila”. Nu pentru că s-ar întâmpla doar în acest județ, ci pentru că aici s-au înregistrat cifrele cele mai alarmante în ultimii trei ani - referitor la corelația dintre media obținută de elevii participanți la EN și gradul de neparticipare a absolvenților la testările naționale.

Ne-au fost semnalate astfel de cazuri din toată țara. Se întâmplă cu preponderență în comunități sărace, marginalizate și/sau cu procent mare de romi. Absolvenții din unitățile de învățământ care au elevi cu CES și elevii din „școlile de elită” sunt de asemenea vizați de fenomen.

Dat fiind că ne aflăm în perioada premergătoare Evaluării Naționale 2019 – când aceste practici se intensifică în școli, solicităm adoptarea de urgență a unor măsuri legale prin care să asigurați participarea la examene a tuturor elevilor absolvenți, conform legii. Vă solicităm, de asemenea, să descurajați, respectiv sancționați unde este cazul, responsabilii din educație (cadre didactice, directori, inspectori școlari) care împiedică participarea absolvenților la evaluări. A pune presiune pe unii elevi, în mod profund abuziv, pentru a crea o imagine favorabilă, dar falsă a școlii sau a județului, și pentru a promova o performanță fabricată este nu numai injust, dar și extrem de dăunător societății.

Este important să amintim că „Fenomenul Brăila” se află, începând cu anul trecut, și în atenția Comisiei Europene. Au fost formulate recomandări privind eradicarea acestui tip de excluziune în educație, atât în „Monitorul Educației și Formării 2018” cât și în „European Semestre - Country Report Romania 2019”.

În spiritul sloganului „Educația ne unește”, ne exprimăm disponibilitatea de colaborare cu MEN (pe această speță și nu numai) și vă rugăm să ne răspundeți cât mai curând posibil, pentru a elabora un plan de lucru comun în vederea combaterii imediate a Fenomenului Brăila. 

  

Cu deosebită considerație,

Laura Greta Marin,

Președinte, Asociația pentru Educație și Justiție Socială HUMAN CATALYST

 

 

Semnează și re-confirmă practicarea „Fenomenului Brăila” în toată țara:

1.       Grupul de Inițiativă Civică „Părinții cer schimbare”

2.       Asociația Elevilor din Constanța (AEC)

3.       Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România ANOSR

4.       Grupul de Inițiativă Civică „Geeks for Democracy”

5.       Grupul de Inițiativă al Tinerilor  „Activiști pentru Echitate”

6.       Uniunea Civică a Tinerilor Romi din România

7.       Grupul Tinerilor Anti-Violență, Giurgiu

8.       Grupul civic „Vocea Tinerilor din Gulia”, Suceava

9.       Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT)

10.   Grupul tinerilor „Romi și Rome cu Inițiativă”, Mizil

11.   Asociația pentru Tineret Arbore, Suceava (APTA)

12.   Grupul de Inițiativă al Tinerilor „Revendicări”, Valea Seacă, Bacău

13.   „Cognosis” – Federația Asociațiilor Studenților la Psihologie și Științele Educației din România

14.   Asociația Studenților la Psihologie și Științele Educației din București (ASPE)

15.   Asociația Studenților Psihologi și Pedagogi din Iași (ASPP)

16.   Asociația Studenților Psihologi din România (ASPR)

17.   Asociația Studenților la Psihologie Oradea (ASPO)

18.   Asociația Studenților la Psihologie și Sociologie din Timișoara (ASPST)

19.   Asociația Studenților în Psihologie Sibiu (ASPS)

20.   Fundația Terre des Hommes – Elveția

21.   Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC)

22.   Asociația pentru Dezvoltare și Incluziune Socială (ADIS)

23.   Asociația Mediawise Society

24.   Fundația Centru de Resurse pentru Participare Publică (CeRe)

25.   Asociația E-Romnja

26.   Fundația „Inimă de copil”

27.   Asociația pentru Parteneriat Comunitar, Brașov

28.   Fundația PACT

29.   Asociația „VOX Civica”, Buzău

30.   Asociația Mishto

31.   Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Comunității „O viață altfel”

32.   Agenția de Dezvoltare Comunitară „Inter - activă” Botoșani (ADCIA)

33.   Asociația „Reality Check”

34.   Asociația „Educație pentru toți”, Constanța

35.   Asociația Comunităților Marginalizate – Hilișeu Horia

36.   Asociația „Lingurarii” – Cristești

37.   Asociația „Bărăncuța” – Cristinești

38.   Asociația „Euroagrorom” – Hudești

39.   Asociația „Coșrom” – Coșula

40.   Fundația Terra Mileniul III

41.   Asociația „Cultus Humani”

42.   Asociația „Centrul de Sprijin pentru Reintegrarea Socială a Grupurilor Vulnerabile”, Botoșani

43.   Centrul Filia

44.   Asociația „ART Fusion”

45.   Fundația „eMAG”

46.   Federația Organizațiilor pentru Servicii Sociale (FONSS)

47.   Asociația Betania, Bacău

48.   Fundația „Alături de Voi” România

49.   Asociația Alternative Sociale

50.   Asociația „Salvați Copiii” Iași

51.   Centrul de Dezvoltare Socială

52.   Fundația Serviciilor Sociale Bethany, Timișoara

53.   Fundația COTE

54.   Centrul Diecezan Caritas, Iași

55.   Fundația Iosif

56.   Fundația Star of Hope România

57.   Fundația World Vision România

58.   Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România (A.N.C.A.A.R.) – filiala Iași

59.   Fundația „Ancora Salvării”

60.   Fundația „Centrul de Mediere și Securitate Comunitară”

61.   Fundația de Dezvoltare Locală „Speranța”, Târgu Neamț

62.   Fundația de Sprijin Comunitar Bacău (FSC)

63.   Fundația „Enable” România

64.   Fundația „Păpădia”

65.   Fundația „Solidaritate și Speranță”

66.   Asociația „Centrul Daniel”, Bacău

67.   Asociația de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale „Luceafărul”, Neamț

68.   Asociația „Four Change”

69.   Asociația Blijdorp România

70.   Organizația umanitară CONCORDIA

71.   Fundația „Joyo”

72.   Asociația United Cristian Aid – Bunul Samaritean

73.   Fundația Corona

74.   Asociația Umanitară „Il Chicco”

75.   Fundația „Un Coup de Main d’Emmaus”

76.   Asociația „Pro ACT Suport”

77.   Asociația „Partener pentru Tine”, Argeș

78.   Institutul Bucovina pentru Parteneriat Social

79.   Asociația „Psihascend”

80.   Grupul Femeilor Rome și Nerome din Valea Seacă

81.   Centrul de Resurse pentru ONG-uri Suceava (CENRES)

82.   Asociația Consultanților în Dezvoltare Comunitară (ACDC)

83.   Centrul de Asistenţă pentru Organizații Neguvernamentale (CENTRAS)

84.   Fundația „Viață și Lumină”

85.   Asociația „Mișcarea Civică Miliția Spirituală”

86.   Asociația Regională de Educare a Adulților, Suceava (AREAS)

87.   Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Cluj (CRCR)

88.   Asociația pentru Promovarea Incluziunii Sociale (APIS)

89.   Centrul „O Del Amentza”, Fetești (ODA)

90.   Asociația pentru Studiu și Practică Nonviolentă și Restaurativă, Cluj (ASPNR)

91.   Asociația pentru Dezvoltare și Incluziune Socială Pro Rural

92.   Asociația pentru Dezvoltare și Incluziune Socială Pro Urban

93.   Asociația „Politeia”

94.   Asociația „Solidaritatea pentru Libertatea de Conștiință”, Buzău

95.   Centrul de Resurse și Referință în Autism „Micul Prinț”, Bistrița

96.   Asociația „Datini, Educație, Cultură”, Găujani, Giurgiu

97.   Institutul pentru Solidaritate Socială

98.   Heks Eper, Cluj Napoca

99.   Muntenia Children, Argeș

100. Asociația pentru Educație și Justiție Socială HUMAN CATALYSTDiagnoza echității în sistemul de educație 2015-2018. IRSE: indicele de risc socio- educațional, fundament pentru politici bazate pe date”

Pg. 242: The index of socio-educational risk (Human Catalyst, 2018) shows that financially disadvantaged schools are concentrated particularly in poor and marginalised areas, including in Roma communities. In addition, an increasing number of weaker students, often from disadvantaged backgrounds, are not sitting the national evaluation at the end of the eighth grade – The Brăila Phenomenon

Anexa D. Obiectivul de politică 4: O Europă mai socială – Implementarea Pilonului european al drepturilor sociale