Pro bono este prescurtarea de la pro bono publico, expresia latină care s-ar traduce “pentru binele public” și, în general, este asociată profesiilor juridice. Formarea deplină a unui astfel de (viitor) profesionist nu este posibilă fără adoptarea și exersarea cât mai timpurie a unui comportament care să înglobeze responsabilitatea socială a profesiilor dreptului.

De ce ai alege să faci voluntariat pro bono?

  • Pentru că privilegiul de a dobândi cunoștințe și abilități prin educație juridică universitară vine împreună cu responsabilitatea de a le folosi și pentru cei care nu au acces la justiție;
  • Pentru ca voluntariatul pro bono oferă experiența realității, respectiv a modului în care un jurist lucrează cu organizații și persoane care au provocări și nevoi concrete, în afara spațiului teoretic din facultate;
  • Pentru că oferă posibilitatea de a experimenta în domenii care ulterior se pot transforma într-o carieră sau dimpotrivă, vei ști că nu ți se potrivesc;
  • Pentru că poate reprezenta un avantaj competitiv într-o viitoare procedura de recrutare la care vei dori să participi, iar propria ta comunitate profesională poate începe așa.    

Evenimentul aduce laolaltă perspectivele acestor actori esențiali și își propune să stimuleze imaginația actualilor studenți și profesioniști ai dreptului sau din ONG-uri în a integra activitatea pro bono în planurile lor de viitor.         

Împărtășim despre cum găsești calea de a voluntaria pro bono într-un ONG, precum și care este motivația studenților la drept pentru a se angaja într-o activitate pro bono, într-o discuție cu următorii invitați:

  • Teodora Rotaru | director executiv Asociația ACCEPT
  • Teodora Bălăceanu, studentă la drept și voluntară Asociația ACCEPT
  • Ioana Mureșan|coordonatoare Rețeaua Pro Bono pentru Drepturile Omului, ACTEDO
  • Imola Koncz & Antonia Boilă, studente la drept și asistente juridice voluntare ACTED
  • Vlad Popescu | coordonator proiect Bankwatch România
  • Elena Sârghi, studentă la drept si voluntară Bankwatch România

Discuție moderată de Simona Constantinescu, Director Dezvoltare și Advocacy, Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile – FDSC.

Discuția se desfășoară în cadrul Săptamânii Europene Pro Bono 2021 și va fi transmisă live pe paginile Facebook Știri.ong și ale partenerilor și ale invitaților.

Organizatori la nivel european:

Invitații nostri:

Asociaţia ACCEPT este prima organizaţie neguvernamentală de drepturile omului din România care apără şi promovează drepturile LGBTI (lesbiene, gay, bisexuali, persoane transgender și intesex) la nivel naţional, considerând că orientarea sexuală şi identitatea de gen sunt simple caracteristici ale fiinţei umane. Fondată în 1996, ACCEPT a contribuit la dezincriminarea homosexualităţii în România (2001) şi de atunci a organizat numeroase evenimente publice, printre care şi primul GayPride din România (2005), actualul Bucharest PRIDE. ACCEPT promovează egalitatea prin formarea poliţiştilor, medicilor, psihologilor şi profesorilor în domeniul nediscriminării. În ultimii 20 ani, principalele acțiuni s-au axat pe advocacy pentru recunoașterea și protecția familiilor bazate pe cupluri de același sex, asistenţă juridică pentru persoane LGBTI în cazuri de discriminare și infracțiuni motivate de ură, capacitarea şi dezvoltarea comunităţii LGBT, activităţi culturale şi sociale ce promovează incluziunea.

Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului (ACTEDO) este o organizație neguvernamentală, înființată în 2013, cu sediul în Cluj-Napoca. ACTEDO promovează drepturile fundamentale ale omului prin patru direcții strategice: (1) Accesul la justiție al grupurilor vulnerabile; (2) Egalitate de gen; (3) Antidiscriminare și (4) Educație pentru drepturile omului.

Din 2014, ACTEDO coordonează Rețeaua Pro Bono Pentru Drepturile Omului, singurul centru de asistență juridică (en.: clearinghouse) pro bono din România dedicat persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile care se confruntă cu încălcări ale drepturilor fundamentale. Rețeaua Pro Bono numără peste 100 de avocați colaboratori din toată țara, iar până în prezent a ajutat mai bine de 300 de persoane în situații de violență domestică, evacuări forțate, discriminare ș.a. Proiectul nu ar fi posibil fără implicarea voluntarilor, studenți la Drept, care analizează solicitările de asistență juridică și asigură comunicarea cu beneficiarii și avocații pro bono. 

Bankwatch România este un ONG de mediu înființat în 2012, al cărui scop este prevenirea impactului negativ de mediu și social al proiectelor publice și private și promovarea alternativelor durabile și a participării publicului la luarea deciziilor. Până în prezent, Bankwatch România realizat campanii de succes pentru prevenirea construcției și finanțării capacităților pe bază de cărbune și acționăm în instanță pentru oprirea activităților ilegale ale termocentralelor și extinderea minelor de lignit. Începând cu 2016, evoluțiile din sectorul energetic la nivel mondial, cu efecte și în România, i-au îndreptat către acțiuni de redezvoltare durabilă a regiunilor miniere și tranziție justă, ale căror rezultate au început să apară în 2019, când comunitățile locale au recunoscut importanța tranziției energetice pentru dezvoltarea economică.

Începând cu luna octombrie 2021, Bankwatch a pus bazele unei Clinici Juridice de drept al mediului alături de 20 de studenți și practicanți în drept, care s-au alăturat pro bono demersului nostru. 

Partener European Pro Bono Week în România și organizator:

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) este o organizație neguvernamentală, independentă, înființată în anul 1994, la inițiativa Comisiei Europene. FDSC promovează o societate civilă puternică și sustenabilă, care contribuie la apărarea valorilor democratice, prin sprijinirea actorilor societății civile, mobilizarea de resurse, încurajarea unui mediu favorabil  și întărirea cooperării cu celelalte sectoare. Pentru mai multe informații, accesați www.fdsc.ro.

Partenerii noștri instituționali:

Facultatea de Drept - Universitatea din București

Facultatea de Drept este una dintre cele mai vechi facultăţi ale Universităţii din Bucureşti, fiind înființată în 1859. Cadrele didactice, mari personalităţi ale vieţii ştiinţifice, lucrează în departamentele tradiţionale: departamentul de drept public, departamentul de drept privat şi departamentul de drept penal. Facultatea desfăşoară cooperări fructuoase cu instituţii similare din ţară şi din străinătate, încercând să participe cu succes în efortul naţional de integrare în lumea academică mondială. Pentru mai multe informații, accesați www.drept.unibuc.ro.

Facultatea de Drept - Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Facultatea de Drept din cadrul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași este dedicată formării de generații de juriști de peste 160 de ani. Misiunea Facultății de Drept este de a asigura formare profesională bazată pe excelență, de a promovare cercetarea în domeniul științelor juridice și de a fi un partener pentru întreaga comunitate. Facultatea de Drept reunește peste 2000 de studenți și 40 de cadre didactice, un program de licență și 7 programe de master. Fiecare zi din viața Facultății este un prilej pentru devenire, dialog și excelență. Pentru mai multe informații, accesați www.laws.uaic.ro.

Facultatea de Drept - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Sibiul înseamnă istorie și spirit. Centru politic, academic și social al Ardealului, nucleu cultural și economic, oraș cosmopolit si vibrant, Sibiul este și un centru al învăţământului superior juridic, a cărui tradiție începe în 1844 cu Hermannstädter Rechtsakademie și continuă cu Facultatea de Drept a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, care a împlinit 50 de ani de la înființare. Pentru mai multe informații, accesați https://drept.ulbsibiu.ro/.

Facultatea de Drept – Universitatea din Craiova

Facultatea de Drept a Universității din Craiova își desfășoară activitatea într-un campus nou, care oferă condiţii excelente pentru educație. În anul universitar 2021-2022 sunt înmatriculați  peste 2500 de studenți la programele de licență si master în limbile română si  engleză. Studiile doctorale permit formarea în cotutelă cu universitati partenere din Europa. Studenții beneficiază, în vederea dobândirii de abilități practice, de implementarea unor proiecte de practică susținute de fonduri europene, precum și de mobilități la universități din Franța, Elveția, Polonia, Spania, Germania. Pentru mai multe informații, accesați https://drept.ucv.ro/.

Facultatea de Drept – Universitatea de Vest din Timișoara

Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara este cea mai importantă instituție de învățământ juridic din vestul țării și unul dintre membrii Hexagonului Facultăților de Drept, o structură care reunește facultățile de drept cu tradiție din spațiul juridic românesc.  

Înființată în anul 1992, Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara este o instituție relativ tânără care a reușit, într-o perioadă scurtă de timp, să se înscrie în elita instituțiilor de învățământ juridic din România, prin crearea unui mediu academic performant pentru studenții și cadrele sale didactice.

Facultatea organizează studii universitare de licență în domeniul Drept, studii universitare de masterat în cadrul programelor de Dreptul afacerilor, Științe penale, Carieră judiciară, Contencios administrativ și fiscal, European Union Law (în limba engleză) și Drept fiscal (IFR), precum și studii universitare de doctorat în domeniul Drept. Pentru mai multe informații, accesați www.drept.uvt.ro.