Asociatia Comunelor din Romania (A.Co.R.) si  Structural ConsultingTM Group realizeaza proiectul „Comuna, promotor al dezvoltarii spiritului antreprenorial in mediul rural”.

 Unul din obiectivele specifice ale proiectului este crearea a 7 retele regionale de cate 15 promotori ai dezvoltarii comunitare. Acestia vor promova dezvoltarea comunitara la nivelul locuitorilor comunelor din judetele fiecarei regiuni, pe baza abilitatilor dobandite in urma unui program de formare profesionala privind dezvoltarea competentelor antreprenoriale (DCA).

Cerinte obligatorii de eligibilitate: apartenenta la una dintre categoriile grupului tinta: manageri din mediul rural, angajati din mediul rural sau someri din mediul rural; studii medii sau studii superioare absolvite, cu diploma de absolvire, respectiv de licenta (sau echivalent); domiciliul stabil sau resedinta in mediul rural;

Criterii de departajare: abilitati de comunicare si lucru in echipa; cunostinte de utilizare a calculatorului; disponibilitatea de a face deplasari in localitatile regiunii.

Avantajele persoanelor selectionate pentru pozitia de promotor al oportunitatilor antreprenoriale: posibilitatea dezvoltarii unei cariere in mediul rural; participarea gratuita la cursul de formare profesionala Dezvoltarea Competentelor Antreprenoriale.

Candidatii sunt invitati sa completeze,  Curriculum vitae format Europass (modelul este prezentat in Anexa 1), Scrisoarea de exprimare a interesului (Anexa 2), Declaratia de eligibilitate (Anexa 3) si Declaratia-angajament (Anexa 4) disponibile AICI  si sa le transmita apoi simultan la adresa de posta electronica recrutare@procomune.ro si la adresa de posta electronica a mentorului-formator nominalizat pe judetul pentru care se candideaza, conform tabelului cu adresele de posta electronica ale Mentorilor Formatori (Anexa 5).

Termenul limita de transmitere pe mail a celor 4 documente completate este ziua de vineri, 12 noiembrie, ora 16.00. In mesaj se va mentiona obligatoriu, in clar, judetul pentru care se candideaza! Rugam persoanele interesate sa consulte cu mare atentie documentele de candidatura si sa urmareasca indeplinirea, mai intai, a conditiilor de eligibilitate.

Candidatii selectionati vor avea un interviu telefonic cu membrii comisiei de selectie. Informatii suplimentare despre proiect sunt postate pe www.procomune.ro, www.acor.ro si www.fonduri-structurale.ro.

Lista finala a celor 105 candidati selectionati va fi postata pe www.procomune.ro, www.acor.ro si www.fonduri-structurale.ro, marti, 30 noiembrie 2010. Candidatii admisi vor fi contactati prin posta electronica si telefonic, pentru a fi informati cu privire la programul desfasurarii celor 7 cursuri regionale de DCA din proiect, ce urmeaza a avea loc in perioada ianuarie – aprilie 2011.

Toate costurile aferente participarii la cursuri sunt decontate prin proiect (transport, cazare, masa si suport de curs).

Relatii suplimentare se pot obtine astfel : la nivelul echipei de implementare a proiectului, de la Aurel RADU (telefon 0723-303.556, aurel@procomune.ro ) si  Flaviu POPA (telefon 0723-529.312, flaviu@procomune.ro) si la nivelul judetului pentru care se candideaza, de la mentorul-formator mentionat in Anexa nr.5.