De-a lungul celor 10 ani de activitate, AFF a sprijinit victime ale traficului de persoane, persoane cu adicții, persoane care au suferit pedepse privative de libertate,  persoane care au fost în somaj îndelungat și persoane cu dizabilități  în parcursul lor spre piața muncii convenționale.  În absența unei legislații care să recunoască serviciile de inserție socială și profesională a persoanelor marginalizate și a unor mecanisme care susțină financiar astfel de servicii, efortul depus de AFF este cu atat mai remarcabil.

AFF consideră că nimeni nu este neangajabil, pune omul în centrul tuturor activităților și integrează, în tot ceea ce face,  principiile de dezvoltare durabilă, echitate socială, egalitate de șanse, repartizarea echitabilă a resurselor, responsabilitatea colectivă și individuală, precum și economia socială și circulară.

În timp ce zeci de oameni au parcurs, în medie, 24 de luni, repartizate în etape, în cadrul AFF, rescriindu-și povestea de viață, 12.078 de computere reciclate au fost donate către 2018 școli defavorizate din România, de care au beneficiat 381.593 de beneficiari. 

848 de tone de deșeuri electrice și electronice au fost colectate din piață, 295 de tone fiind reutilizate, reducând astfel amprenta de carbon asupra mediului.

42.764 de produse remesh au fost realizate din deșeuri publicitare outdoor, colectând din piață banere care ar fi ajuns la groapa de gunoi și pentru care ar fi fost necesari 400 de ani pentru a disparea.

814 tone de deșeuri alimentare au fost colectate și compostate de la parteneri supermarket-uri și, după selectare, s-au donat 7018 kg de  alimente către cantine sociale.

În total  22 197 de tone de CO2 au fost evitate în cei 10 ani de activitate în care asociatia a plătit către statul roman 3 318 222 lei impozite și contributii salariale.

Toate acestea au fost posibile datorită efortului depus de echipa AFF și al sprijinului acordat de către partenerii corporativi.

 

*****

 

Despre Ateliere Fără Frontiere

 Ateliere Fără Frontiere este o asociație neguvernanmentală romanească infiintată în 2008 care vizează  inserția socială și profesională a persoanelor aflate în mare dificultate,  militând împotrivă excluziunii sociale  prin grijă fată de mediu și prin educație. Mai multe informații pe www.atelierefarafrontiere.ro