Asociatia pentru Relatii Comunitare („ARC”), Asociatia Operatorilor Mobili din Romania („AOMR”) impreuna cu Europa FM, partener media al programului, cauta partener pentru dezvoltarea proiectului “Fondul de rezerva pentru viata.”

ARC, AOMR si Europa FM avand la baza criterii transparente si etice, au initiat un proiect pentru constituirea unui fond de rezerva care sa poata raspunde rapid cazurilor individuale de urgente medicale.

In acest scop cauta un partener in derularea campaniilor de strangere de fonduri pentru cazurile individuale de urgente medicale.

Partenerul poate fi o organizatie non-guvernamentala  infiintata legal sau grup de initiativa care are intentia de a se inregistra ca organizatie non-guvernamentala, care va avea urmatoarele atributii:

• Identificarea cazurilor individuale de urgente medicale;

• Infiintarea comisiei medicale competente si pregatirea dosarelor medicale ce vor fi supuse spre analiza si aprobare Comisiei;

• Supunerea cazurilor individuale de urgente medicale spre aprobare/analiza Comisiei si ulterior partenerilor proiectului

• Preluarea cazurilor individuale de urgente medicale aprobate de Comisie si monitorizarea acestora pe toata durata procesului de colectare a fondurilor prin intermediul Operatorilor,

• Organizarea campaniilor de atragere de fonduri pentru fiecare caz individual de urgenta medicala in parte, preponderent prin SMS, dar si prin alte mijloace legale, cum ar fi: implicarea mass media si/sau a oricaror alte persoane fizice/juridice/ institutii publice care pot contribui la succesul atragerii de fonduri;

• Utilizarea fondurilor colectate in scopul si potrivit destinatiei acestora, corespunzator campaniilor de promovare a cazurilor individuale de urgente medicale desfasurate de partener;

• Raportarea catre public a rezultatelor campaniilor de atragere de fonduri si a rezultatelor interventiilor medicale efectuate din fondurile colectate, daca va fi cazul;

• Raportarea catre parteneri, a rezultatelor proiectului de strangere de fonduri, precum si punerea la dispozitia acestora a tuturor documentelor relevante privind modul de utilizare a fondurilor colectate prin intermediul acestora;

Doritorii sunt rugati sa trimita o scrisoare de intentie impreuna cu fisa organizationala completata si semnata de reprezentantul legal, la adresa madalina@arcromania.ro, pana la data de 16 august 2010. Fisa organizationala este disponibila aici.