Perioada de depunere a candidaturilor pentru ediția 2019-2020 a programului Capitala Tineretului din România s-a extins până pe data de 16 iulie 2018, ora 23:59. Până la această dată, orașele românești de rangul 0, I, II și III se pot înscrie în competiție pentru a deveni următoarea Capitală a Tineretului din România.

 

Capitala Tineretului din România este un program național destinat tinerilor, în cadrul căruia autoritățile locale colaborează cu organizațiile neguvernamentale de și pentru tineret și cu mediul privat în vederea identificării oportunităților de dezvoltare și a implicării tinerilor în comunitate.

 

„Credem că prin identificarea oportunităților din principalele orașe și prin implementarea unor proiecte strategice la nivel local putem contribui semnificativ la dezvoltarea regională a României. Iar prin programul Capitala Tineretului din România îi încurajăm pe tineri să se implice activ în viața comunității din care fac parte și să devină o voce puternică în procesul de dezvoltare a politicilor publice care vizează educația, sănătatea, voluntariatul și alte domenii cheie. Decizia prelungirii termenului limită pentru înscrierea candidaturilor a venit din dorința de a permite atât autorităților locale, cât și organzațiilor de tineret să identifice acele zone cu cel mai ridicat potențial de dezvoltare și să acorde timpul necesar unui dialog constructiv”, a declarat András Farkas – Grupul PONT, secretar general al Guvernanței pentru Capitala Tineretului din România.  

 

Runda I a sesiunii de depunere a candidaturilor pentru ediția 2019-2020 este deschisă până pe 16 iulie 2018, ora 23:59. Această etapă presupune înregistrarea candidaturii în format electronic prin platforma online http://aplica.capitalatineretului.ro. Aplicația va conține conceptul propus și o scrisoare de interes, iar secretariatul competiției va notifica toți candidații despre primirea și eligibilitatea documentației depuse din partea candidaților. Ulterior, juriul va selecta orașele finaliste pe baza următoarelor criterii specifice:

 

 • Motivația depunerii candidaturii
 • Situația curentă, nivelul de dezvoltare al structurilor de tineret existente (se punctează progresul din ultimele 24 luni)
 • Coerența conceptului propus
 • Coerența misiunilor și a obiectivelor în contextul conceptului propus
 • Calitatea și relevanța priorităților programului
 • Rezultatele ce doresc a fi atinse
 • Respectarea transparenței decizionale, a drepturilor omului și nediscriminarea pe bază de criterii de dizabilitate, gen, etnie, religie și orientare sexuală, precum și grija față impactul asupra mediului, prin program și prin activitatea generală a entităților implicate
 • Calitatea și coerența aspectelor de management, implementării principiului de co-management între sectorul public și sectorul de tineret local
 • Calitatea mecanismelor de participare a tinerilor prevăzute pentru program
 • Claritate în analiza potențialului de a atrage surse variate de resurse financiare pentru programul de tineret
 • Nivelul de asumare prognozat pentru anii 2019 și 2020 în contextul dobândirii titlului în relație cu conceptul de program propus.

 

În fiecare an, un oraș din România primește, în urma unui concurs de concepte, titlul de Capitala Tineretului din România și este sprijinit financiar în pregătirea și implementarea inițiativelor din dosarul de candidatură. Partenerii implicați în Guvernanță sunt:

 • Consiliul Tineretului din România, entitate reprezentativă a tineretului din România,
 • Federația Tinerilor din Cluj, entitate creată în contextul programului Cluj-Napoca 2015, Capitala Europeană a Tineretului,
 • Grupul PONT, grup de experți de tineret, inițiatorul măsurilor de pregătire a Capitalei Tineretului din România pe baza experienței candidaturii municipiului Cluj-Napoca pentru Capitala Europeană a Tineretului 2015,
 • Banca Comercială Română, lider al sistemului bancar românesc.

 

*****

 

CE ESTE CAPITALA TINERETULUI DIN ROMÂNIA

Titlul „Capitala Tineretului din România” urmărește principii similare cu cele ale titlului „Capitala Europeană a Tineretului”, titlu gestionat de Forumul European al Tineretului, al cărui membru este și Consiliul Tineretului din România. Titlul „Capitala Tineretului din România”, dorește să ofere o oportunitate unică orașelor din țară de a-și transforma propriile viziuni în proiecte de dezvoltare concrete cu participarea activă a tinerilor.

 

Fiecare oraș care primește acest titlu are oportunitatea de a dezvolta însuși un program cadru amplu care vizează dezvoltarea urbană prin participarea tinerilor, capitalele realizând proiecte din ce în mai profesionale, abordând noi teme de interes pentru tineri și încurajând dezvoltarea de idei noi și inovatoare referitoare la participarea activă a tinerilor în viața comunității. Încercând să stabilească noi modele de dialog structurat și de responsabilizare, mobilizare a cetățenilor, aceste programe anuale aduc o contribuție semnificativă la procesul de armonizare a diversității urbane, conservând identitatea diversă a comunităților dar și promovând toleranța bazată pe comunicare și acțiune comunitară.

Poți afla mai multe despre program pe www.capitalatineretului.ro.