Fundația Terre des hommes România a organizat o conferință de presă la București, cu scopul a prezenta lecțiile cu care s-au întors 20 de profesori români din Norvegia. Călătoria a făcut parte din efortul susținut din cadrul proiectului „NOROC în Educație" - „Inițiativa NOrvegiano - ROmână pentru Calitate în Educație" de a  reduce abandonul școlar în cinci județe vulnerabile din România, respectiv Dolj, Olt, Gorj, Vâlcea și Bacău, iar scopul a fost de a afla cum pot îmbunătăți procesul educațional, chiar și cu resurse financiare limitate.

Proiectul NOROC este un proiect prin care ne dorim să fim cât mai aproape de copii și de cadrele didactice, astfel încât, să găsim împreună soluții pentru a face școala un mediu mai plăcut și mai sigur pentru copii ", Laura Sava Ghica, Director General al Fundației Terre des hommes

La conferința de presă au luat parte profesorii care au participat la schimbul de experiență, precum și Laura Sava Ghica, Director General al Fundației Terre des hommes România și Raluca Ciucă, Coordonatorul proiectului NOROC. Totodată, participanții au avut ocazia de a viziona expoziția tematică Școala Ideală". Expoziția a cuprins desene și picturi realizate de copiii din regiunile vizate în cadrul proiectului NOROC, reprezentând indicii despre dorințele lor cu privire la o școală ideală.

 Scopul vizitei a fost reprezentat de schimbul de experiență prin cunoașterea sistemului educațional din Norvegia, cu accent pe programele de tip after-scool din ciclul primar și gimnazial, și totodată, a măsurilor de reducerea a abandonului școlar in sistemul educațional norvegian. De asemenea, au fost discutate măsurile de sprijinire și incluziune socială în cazul copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES) și a comunității roma din școlile din Norvegia.

Vizita în Norvegia se înscrie în seria de acțiuni de identificare a oportunităților de cooperare cu școlile din Norvegia. Am stabilit împreună cu partenerii noștri o serie de acțiuni viitoare de colaborare mai puternică între ecosistemele educaționale din Norvegia și România, întocmirea unui raport detaliind experiența dobândită și lecțiile învățate în timpul vizitei și diseminarea acestor cunoștințe în școli, precum și elaborarea de propuneri de proiecte bilaterale ce vor fi sprijinite pentru a fi depuse spre finanțare în cadrul componentei de relații bilaterale. Cadrele didactice vor continua să poarte discuții cu reprezentanți ai școlilor norvegiene pentru a stabili parteneriate și a dezvolta inițiative bilaterale pentru îmbunătățirea calității serviciilor educaționale, cu accent pe activități de prevenire și combatere a abandonului școlar și lucrul cu copii care prezintă cerințe educaționale speciale." Raluca Ciucă, Coordonatorul proiectului NOROC.