Fundatia Civitas pentru Societatea Civila urmeaza sa incheie derularea proiectului "Dezvoltarea profesionala a abilitatilor manageriale si a competentelor-cheie ale managerilor companiilor din Regiunea Nord-Vest", in colaborare cu firma Consact Consulting.

Proiectul a fost lansat in data de 2 decembrie 2008 si se va finaliza la data de 30 noiembrie 2009.

Proiectul a vizat elaborarea unui sistem integrat al activitatilor de formare continua si perfectionare cu scopul dezvoltarii abilitatilor manageriale si competentelor–cheie ale managerilor companiilor românesti, intarind in mod indirect si competitivitatea organizatiilor din care fac parte.

In cadrul dezvoltarii competentelor–cheie au fost stabilite 4 module de cursuri in domeniile:

1.Managementul calitatii (iulie 2009);

2.Inovativitate in sectorul comercial (octombrie 2009);

3.Managementul proiectelor – curs acreditat de catre CNFPA (septembrie - octombrie 2009);

4.PR si comunicare (septembrie 2009).

Proiectul s-a adresat catre 2 grupuri tinta: top management si middle management al companiilor mici si mijlocii din Regiunea Nord-Vest.

Beneficiarii directi au fost managerii companiilor mici si mijlocii (20 de pers./curs) care au  participat la cursuri dezvoltându-si astfel competentele–cheie. Ca beneficiari finali au aparut firmele care nu au participat la cursuri dar care vor putea folosi ghidurile elaborate pentru manageri (400 de exemplare) astfel vom asigura cresterea competitivitatii la nivel local si regional.

Bugetul total al proiectului a fost de 79.180 euro si a fost acoperit de catre Uniunea Europeana prin intermediul Programului Phare 2006 – Dezvoltarea Resurselor Umane (90%) si de catre Fundatia Civitas pentru Societatea Civila si S.C. Consact Consulting S.R.L. (10%).