9 noiembrie 2022În perioada aprilie - octombrie 2022, Fundația Serviciilor Sociale Bethany a derulat proiectul „Educație și încurajarea lecturii în școlile din medii defavorizate”, susținut integral de către Fundația United Way România. Pe parcursul proiectului, în cadrul Școlii Borșa, structură a Liceului Tehnologic Vlădeni din județul Iași, au fost amenajate cinci colțuri de lectură.

Prin lansarea proiectului „Educație și încurajarea lecturii în școlile din medii defavorizate”, Fundația Bethany și-a propus să vină în sprijinul copiilor, susținând pasiunea lor pentru citit sau încurajându-i spre lectură. În cadrul acestuia, s-a urmărit amenajarea și utilizarea unor colțuri prietenoase de lectură la care să aibă acces toți elevii de la clasa 0 până la clasa a IV-a de la școala din Borșa și în care să aibă loc activitățile de literație. Totodată, s-a urmărit  creșterea accesului cadrelor didactice la cursuri de formare profesională care vizează abilitarea acestora pentru susținerea unui demers didactic care să conducă la dezvoltarea competențelor de literație la elevi.

La baza proiectului a stat și Raportul național privind nivelul de literație din România, potrivit căruia literația medie a populației școlare a României în intervalul de vârstă 6-14 ani este scăzută. Concret, 42% din elevi se plasează în zona „nefuncțional” și doar aproximativ 20% din acești elevi, însemnând aproximativ 8% din populația școlară, sunt la limită pentru a trece în categoria de „minim funcțional”.

Colțuri prietenoase de lectură și activități dedicate elevilor și cadrelor didactice

Pe parcursul proiectului, în cadrul Școlii Borșa au fost amenajate cinci colțuri de lectură, în fiecare clasă de ciclul primar. În prezent, fiecare clasă are propria mini bibliotecă, ce conține cărți specifice vârstelor elevilor, dar și jocuri de cunoaștere și de dezvoltare personală. De aceste colțuri de lectură au beneficiat până în prezent un total de 113 elevi din cadrul Școlii Borșa. Până la implementarea proiectului, copiii din comunitatea Borșa erau nevoiți să se deplaseze în satul vecin pentru a putea beneficia de cărțile dorite. Astfel, odată cu amenajarea acestor colțuri, beneficiază de resurse nu doar elevii actuali ai școlii, ci și generațiile viitoare.

De la începutul lunii mai și până la finalul proiectului, au fost organizate 52 de întâlniri în care elevii au putut pătrunde în lumea cărților și au făcut cunoștință cu scriitorii români prin intermediul operelor lor și au studiat poezia, totodată compunând la rândul lor texte lirice, bazate pe creativitate și imaginație. Un total de 60 de copii au participat la activități de lectură, prin intermediul cărora au avut ocazia de a-și alege cărțile preferate. Pe lângă aceasta, copiii au fost implicați în activități de alfabetizare – înțelegerea literelor, dezvoltarea abilității de a citi și de a scrie, activități de pe urma cărora și-au dezvoltat și format capacitatea de a relaționa cu un text din perspectiva tuturor aspectelor relevante – înțelegere, selectare, interpretare și utilizare. De asemenea, au citit povești, au descris ilustrații, și-au imaginat un alt început și un alt sfârșit pentru o poveste dată. Nu în ultimul rând, la aceste ateliere, literația s-a împletit și cu zona de creație, iar copiii au confecționat măști ale personajelor preferate din povești, au desfășurat jocuri de dezvoltare personală și au identificat stări și emoții ce pot fi desprinse din lecturile citite.

De asemenea, două cadre didactice din cadrul Școlii Borșa au participat la cursurile de formare profesională, care vizează abilitatea acestora pentru susținerea unui demers didactic și care să conducă la dezvoltarea competențelor de literație la elevi.

 

Nu în ultimul rând, proiectul a beneficiat și de implicarea voluntarilor în cadrul evenimentelor organizate. Reprezentanții Metropolitan Life au fost parte a evenimentelor de inaugurare a spațiilor de lectură: au fost implicați în amenajarea colțurilor, au lecturat împreună cu copiii paragrafe de text, astfel încât să fie motivați să descopere universul cărților de unii singuri, iar copiii s-au bucurat și de informații despre păstrarea cărților, despre cum se ține o carte corect și despre pozițiile cele mai relaxante pentru citit.

 

 

***

Despre Fundația Serviciilor Sociale Bethany  

 

Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany este o organizaţie non-guvernamentală care urmăreşte îmbunătăţirea vieţii persoanelor dezavantajate, în special a copiilor, a tinerilor şi a familiilor acestora, oferind servicii sociale şi promovând practici profesioniste în asistenţa socială. Cu 28 de ani de activitate în România, programele fundației vizează activități de terapie recuperatorie pentru copiii cu dizabilități, proiecte de încurajare a educației de calitate în mediul rural și, în general, promovarea unor practici profesioniste în lucrul cu copiii care provin din medii dezavantajate (centre de plasament, familii defavorizate). Nu în ultimul rând, Fundația Serviciilor Sociale Bethany promovează voluntariatul și filantropia ca modalități de implicare în viața comunității.