In Raportul de Monitorizare a gestiunii fondurilor structurale în România publicat astazi, organizatia Transparency International Romania reclama "informarea aproape zero si lipsa de transparenta din partea autoritatilor de resort".

"In etapa de lansare a cererilor de finantare, evaluare si selectie a proiectelor, concluziile monitorizarii vizeaza lipsa de transparenta si instrumentele de informare aproape inexistente, ce caracterizeaza masurile intreprinse de Autoritatile de Management cat si de autoritatile locale".

"Din numarul mic de proiecte depuse spre finantare de catre Consiliile Judetene se pot deduce lipsa de experienta in administrarea proiectelor, procedurile birocratice complexe, nivelul scazut de informare cu care se confrunta, ceea ce a cauzat un proces prelungit de identificare a nevoilor si de elaborare a proiectelor relevante pentru comunitatile lor", se arata in raport. 

Raportul de Monitorizare a fost realizat pe baza unei cercetări derulate la nivelul celor 8 Regiuni de dezvoltare, în perioada mai – august 2008. Concluziile raportului vizează stadiul de pregătire al autorităţilor la nivel central şi local, în gestionarea în condiţii de integritate şi transparenţă a fondurilor structurale.

La elaborarea raportului au contribuit cele 12 organizaţii neguvernamentale locale membre ale reţelei naţionale de ONG-uri, iar rezultatele se bazează pe informaţiile obţinute ca urmare a unor solicitări de informaţii publice trimise către toate consiliile judeţene, precum şi prin monitorizarea website-urilor acestor instituţii.

Ca răspuns la nevoile identificate prin Raportul de monitorizare şi abordează importanţa fondurilor structurale şi de coeziune pentru dezvoltarea socio-economică a României, a fost elaborat Ghidul de Integritate în execuţia contractelor derulate cu fonduri europene.

 Ghidul se adresează societăţii civile, instituţiilor şi autorităţilor publice la nivel central şi local, precum şi publicului larg, şi prezintă principalele mecanisme pentru asigurarea integrităţii în execuţia contractelor derulate cu fonduri europene. Totodată Ghidul propune o metodologie de monitorizare a gestiunii fondurilor structurale în România, care va putea fi valorificată ulterior de reprezentanţii societăţii civile sau ai instituţiilor publice, şi un set de măsuri în vederea consolidării cadrului de integritate în procesul de administrare a fondurilor europene.

Având în vedere concluziile Raportului de monitorizare şi rezultatele dezbateri publice organizate în data de 18 septembrie, la care au participat reprezentanţi ai instituţiilor centrale, cu atribuţii în gestionarea fondurilor europene, şi ale ONG-urilor membre în reţeaua de monitori, Transparency International Romania recomandă:
• Elaborarea unui regulament interior cadru, de organizare şi funcţionare a tuturor Autorităţilor de Management, care să poată fi ulterior adaptat specificului fiecăreia dintre acestea.
• Modificarea modalităţii de selecţie a reprezentanţilor mediului socio-economic în Comitetele de Monitorizare şi Comitetele Regionale de Evaluare Strategică şi Corelare, şi respectiv introducerea unor criterii corespunzătoare în selecţia reprezentanţilor societăţii civile
• Crearea unui sistem de informare şi publicitate la nivel naţional, care să integreze o interpretare unitară a conceptului de informaţie publică referitoare la programele operaţionale şi la proiectele eligibile din cadrul acestora.
• Stabilirea unui cadru coerent de co-finanţare la îndemâna tuturor categoriilor de beneficiari, care să sprijine accesarea fondurilor europene.
• Asigurarea unui proces transparent şi deschis de evaluare şi selecţie a proiectelor, pe toata perioada derulării procedurilor de evaluare, care să permită comunicarea cu beneficiarii

Citeste comunicatul de presa!