Federația VOLUM anunță lansarea primului pachet de resurse „Managementul Voluntarilor în Servicii Sociale”, destinat organizațiilor și instituțiilor care implică voluntari în cinci domenii de intervenție:

copii cu dizabilități // copii instituționalizați // persoane cu dizabilități
locomotorii // copii cu autism // adulți victime ale violenței domestice
.

Evenimentul de lansare va avea loc pe 29 noiembrie, la Spațiul Public European, în București.

Acest demers face parte din proiectul „Voluntariat în Servicii Sociale”, care își propune să contribuie la creșterea accesului grupurilor vulnerabile la servicii sociale urmărind creșterea capacității ONG-urilor prin dezvoltarea la standarde profesioniste de programe de voluntariat destinate furnizării de servicii sociale și prin profesionalizarea managementului voluntarilor în organizații, în vederea completării resurselor umane specializate insuficient accesibile la nivel național.

Conform Strategiei Naționale privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2014 - 2020, în România în perioada 2012-2013 numărul persoanelor vulnerabile includea un număr estimat de 1,85 milioane de persoane de etnie rromă, aproximativ 1,4 milioane de copii săraci (cu vârste cuprinse între 0 și 17 ani), peste 725.000 de persoane vârstnice cu vârsta peste 80 de ani, 687.000 de copii și adulți cu dizabilități care trăiesc în gospodării și alți 16.800 care trăiesc în instituții, peste 62.000 de copii cuprinși în sistemul de protecție specială (fie în centre de plasament, fie în puncte de îngrijire familială) și aproximativ 1.500 de copii abandonați în unități medicale. Sărăcia este principalul factor care determină menținerea și dezvoltarea situațiilor de risc (abandon familial, abandon școlar, violența, abuz, tulburări comportamentale, dependență, întârzieri în dezvoltarea neuro-psiho-motorie, grad redus de ocupare, excludere socială etc).

Sustenabilitatea serviciilor sociale acordate de organizațiile neguvernamentale este greu încercată și necesită abordări inovative care să minimizeze impactul pe care lipsa resurselor financiare îl are asupra furnizării de servicii sociale adaptate nevoilor grupurilor vulnerabile. În România serviciile sociale acordate de ONG-uri sunt în mare parte realizate prin proiecte și programe de voluntariat, neexistând în schimb resurse adaptate proceselor de management al voluntarilor în implicarea voluntarilor în furnizarea de servicii sociale sau oferirea sprijinului pentru ca aceste procese să fie desfășurate.

Astfel, prin lansarea acestui  de pachet de resurse, Federația VOLUM își propune să vină în sprijinul organizațiilor neguvernamentale și instituțiilor care desfășoară programe de voluntariat pentru furnizarea de servicii sociale. Pachetul a fost realizat cu sprijinul celor cinci grupuri de lucru, care au adus expertiză atât în ceea ce privește managementul voluntarilor, cât și în ceea ce înseamnă furnizarea serviciilor sociale pentru cele cinci tipuri de beneficiari. Pachetul de resurse cuprinde informații și instrumente privind managementul voluntarilor, adaptate nevoilor specifice lucrului cu categoriile de beneficiari menționate, precum: modalități de recrutare și selecție a voluntarilor, motivarea acestora pe termen lung, tipuri de activități și provocări în lucrul cu grupul vulnerabil, ghid de conduită pentru voluntarii care lucrează direct cu beneficiarii, măsurarea efectelor programelor de voluntariat, recunoașterea meritelor voluntariatului, alături de documente necesare pentru respectarea Legii Voluntariatului 78/2014.

Evenimentul de lansare a pachetului de resurse „Managementul Voluntarilor în Servicii Sociale” va avea loc începând cu ora 9:30, la Spațiul Public European (Strada Vasile Lascăr, nr. 31, București), iar înscrierea se face prin completarea acestui formular, până 26 noiembrie. În cadrul evenimentului, participanții vor afla mai multe despre Pachetul de Resurse „Managementul Voluntarilor în Servicii Sociale” și vor avea parte de contexte în care pot identifica împreună diferite soluții și resurse pentru a îmbunătăți componenta de voluntariat din cadrul organizației. Agenda evenimentului poate fi consultată aici

Mai multe informații despre demersul Federației VOLUM se regăsesc aici.


Acest demers face parte din proiectul „Voluntariat în Servicii Sociale”, realizat de către Federația VOLUM, în parteneriat cu Fundația Serviciilor Sociale Bethany (Iași), Asociația Necuvinte (București), Fundația de Sprijin Comunitar (Bacău), Asociația Help Autism (București), Asociația SM Speromax Alba (Alba Iulia), proiect co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.