ANUNȚ

Primăria Municipiului București a lansat luni, 23 mai 2022, selecția publică a proiectelor din domeniul protecția mediului înconjurător și animalelor, care vor beneficia de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului București.

Reamintim că pentru anul 2022, Municipalitatea derulează sesiunea de finanțări nerambursabile de la bugetul local al Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes local, conform prevederilor Legii nr. 350/2005 în domeniul Protecția Mediului Înconjurător și Animalelor.

Bugetul destinat acestor proiecte este de 2.400.000 lei, iar suma totală a finanțării solicitate pentru fiecare proiect se va încadra între 10.000 lei şi 100.000 lei.

Astfel, depunerea propunerilor de proiect se va face până la data de 22.06.2022, ora 18:30, la Primăria Municipiului București - Registratura (C.I.D.R.C) din B-dul Regina Elisabeta,  nr. 42, sector 5, București, în atenția Direcției Relația cu ONG, Sindicate și Patronate - Comisia de evaluare și selecție a proiectelor din domeniul protecția mediului înconjurător și animalelor.

Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se va face de către comisia  de evaluare și selecție, în perioada estimată: 23.06.2022-07.07.2022.

Comisia de evaluare și selecție este formată din 9 membri cu drept de vot, respectiv 3 consilieri generali, 3 salariați din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General/instituții subordonate C.G.M.B., 3 specialiști reprezentanți ai societății civile cu o experiența de minim 3 ani prestată într-un O.N.G.

Documentația pentru elaborarea proiectelor poate fi procurată de pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro, link: https://www.pmb.ro/programe/11/menu-page/140  - secțiunea intitulată "Regulamentul  privind finanțările nerambursabile de la bugetul local al Municipiului București, pentru domeniul Protecția Mediului Înconjurător si Animalelor".

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon: 021.305.55.00, interior: 1130, 1131.

Durata proiectelor: 15.12.2022.

NOTĂ:

În ceea ce priveşte domeniul protecţia mediului înconjurător, se au în vedere următoarele categorii de proiecte de interes general/local care vizează:

-         Susţinerea şi promovarea protecţiei mediului prin utilizarea unor mijloace de transport ecologice;

-          Îmbunătăţirea calităţii aerului în Municipiul Bucureşti;

-         Dezvoltarea spiritului civic şi ecologic urban prin activităţi de voluntariat;

-         Creşterea suprafeţelor şi a calităţii spaţiilor verzi urbane;

-         Conservarea şi protecţia resurselor naturale;

-         Igienizarea/înfrumuseţarea spaţiului public.

 

 

Pentru domeniul protecţia animalelor sunt vizate, printre altele:

-         Dezvoltarea şi diversificarea activităţlilor care au ca scop protecţia şi bunăstarea animalelor;

-         Promovarea drepturilor animalelor şi a sancţiunilor care sunt aplicate celor care încalcă prevederile legate în domeniul protecţiei animalelor,

-         Prevenirea şi combaterea abandonului animalelor;

-         Responsabilizarea şi educarea societăţii civile;

-         Promovarea beneficiilor folosirii animalelor în diverse terapii, precum şi în activităţi asistate de animale pentru persoane cu nevoi speciale;

-         Schimbarea mentalităţii colective a cetăţenilor din Bucureşti faţă de actul de adopţie;

-         Conştientizarea cetăţenilor cu privire la problemele generate de abandonul animalelor;

 

-         Prevenirea şi combaterea actelor de violenţă şi de cruzime împotriva animalelor.