Primăria Municipiului București lansează joi, 04 august 2022, sesiunea a II-a de selecție publică a proiectelor din domeniul protecția mediului înconjurător și animalelor, care vor beneficia de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului București.

Reamintim că, pentru anul 2022, Municipalitatea derulează sesiunea de finanțări nerambursabile de la bugetul local al Municipiului București pentru activități nonprofit de interes local, conform prevederilor Legii nr. 350/2005 în domeniul Protecția Mediului Înconjurător și Animalelor.

Bugetul destinat sesiunii a II-a a acestor proiecte este de 1.900.000 lei, iar suma totală a finanțării solicitate pentru fiecare proiect se va încadra între 10.000 lei şi 50.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv 10.000 lei și 150.000 lei pentru persoane juridice.

Astfel, depunerea propunerilor de proiect se va face până la data de 02.09.2022, ora 16:30, la Primăria Municipiului București - Registratura (C.I.D.R.C) din B-dul Regina Elisabeta, nr. 42, sector 5, București, în atenția Direcției Relația cu ONG, Sindicate și Patronate – Secretariatul Tehnic al Comisiei de evaluare şi selecţie proiecte din domeniul Protecţia Mediului Înconjurător si Animalelor sau în format electronic prin email cu atașament - arhiva fiind parolată, la adresa relatiipublice@pmb.ro și va avea ca subiect mențiunea: în atenţia Direcţiei Relaţia cu ONG, Sindicate şi Patronate – Secretariatul Tehnic al Comisiei de Evaluare şi Selecţie Proiecte din domeniul Protecţia Mediului Înconjurător și Animalelor. Parola arhivei va fi trimisă ulterior, prin SMS/email la Secretariatul Tehnic al Comisiei de Evaluare şi Selecţie Proiecte din domeniul Protecţia Mediului Înconjurător și Animalelor. În cazul transmiterii actelor prin email, se vor respecta prevederile legale referitoare la semnătura electronică conform Art. 33 alin. 2 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, corelat cu dispozițiile Art. 7 din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se va face de către comisia  de evaluare și selecție, în perioada: 05.09.2022-16.09.2022.

Comisia de evaluare şi selecţie este formată din 9 membri cu drept de vot, respectiv 3 consilieri generali, 3 salariați din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General/instituții subordonate C.G.M.B., 3 specialiști reprezentanţi ai societății civile, cu o experiența de minim 3 ani prestată într–un O.N.G.

Documentația pentru elaborarea proiectelor aferente sesiunii a II-a, poate fi procurată de pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro: https://www.pmb.ro/programe/11/menu-page/140.

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon: 021.305.55.00, interior: 1130, 1132.

Durata proiectelor: 15.12.2022.

Notă:

În ceea ce priveşte domeniul protecţia mediului înconjurător, se au în vedere următoarele categorii de proiecte de interes general/local care vizează:

- Susţinerea şi promovarea protecţiei mediului prin utilizarea unor mijloace de transport ecologice;

- Îmbunătăţirea calităţii aerului în Municipiul Bucureşti;

- Dezvoltarea spiritului civic şi ecologic urban prin activităţi de voluntariat;

- Creşterea suprafeţelor şi a calităţii spaţiilor verzi urbane;

- Conservarea şi protecţia resurselor naturale;

- Igienizarea/înfrumuseţarea spaţiului public.

Pentru domeniul protecţia animalelor sunt vizate, printre altele:

- Dezvoltarea şi diversificarea activităţlilor care au ca scop protecţia şi bunăstarea animalelor;

- Promovarea drepturilor animalelor şi a sancţiunilor care sunt aplicate celor care încalcă prevederile legate în domeniul protecţiei animalelor,

- Prevenirea şi combaterea abandonului animalelor;

- Responsabilizarea şi educarea societăţii civile;

- Promovarea beneficiilor folosirii animalelor în diverse terapii, precum şi în activităţi asistate de animale pentru persoane cu nevoi speciale;

- Schimbarea mentalităţii colective a cetăţenilor din Bucureşti faţă de actul de adopţie;

- Conştientizarea cetăţenilor cu privire la problemele generate de abandonul animalelor;

- Prevenirea şi combaterea actelor de violenţă şi de cruzime împotriva animalelor;

- Activități de susținere a biodiversității urbane;

- Activități care au ca scop capturarea animalelor sălbatice rănite sau aflate în pericol de pe raza Municipiului București, îngrijirea și recuperarea lor, pentru a fi apoi eliberate în natură;

 

- Schimbarea mentalității colective a locuitorilor Municipiului București față de animalele sălbatice care trăiesc în mediul urban.