Centrul de Resurse si Formare in Profesiuni Sociale Pro Vocatie a demarat la data de 1 octombrie 2009 proiectul ”Dezvoltarea retelei de evaluatori din domeniul social – o noua Provocare” cofinantat de Fondul Social European, Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritara 1 “Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si societatii bazate pe cunoastere”, Domeniul majoritar de interventie 1.4 “Calitate in FPC”.

Obiectivul general al proiectului: sustinerea abordarii invatarii pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea unei retele de evaluatori in domeniul social in cadrul procesului de dezvoltare institutionala a Centrului de Evaluare C.R.F.P.S. Pro Vocatie.

Obiective specifice:

1. formarea continua a 15 evaluatori pentru implementarea si validarea metodologiei de evaluare a invatarii informale si nonformale

2. dezvoltarea de instrumente specifice pentru validarea invatarii anterioare si evaluare pentru 5 calificari din domeniul asistentei sociale

3. dezvoltarea unei platforme online pentru reteaua de evaluatori din domeniul social

Proiectul urmareste cresterea capacitatii sistemului de formare profesionala continua prin imbunatatirea capacitatii de evaluare a competentelor si asigurarea managementul calitatii la nivelul centrului de evaluare. Acest proiect va contribui la dezvoltarea Cadrului National al Calificarilor, prin imbunatatirea sistemului de validare a calificarilor profesionale in general si prin diversificarea metodelor de validare si certificare a invatarii anterioare.

Durata de implementare a proiectului: 24 luni

Evaluatorii de competente profesionale sunt persoanele cheie care asigura calitatea procesului de evaluare si certificare a invatarii informale si nonformale, determinând recunoasterea calificarilor si a competentelor certificate in piata muncii.

O retea operationala a evaluatorilor va determina crearea unui context de formare, perfectionare, schimb de experienta, dezvoltarea si asigurarea calitatii sistemului de evaluare a invatarii informale si nonformale. Proiectul conduce la promovarea invatarii flexibile pe tot parcursul vietii si la cresterea accesului la educatie si formare continua prin validarea si certificarea invatarii anterioare.

C.R.F.P.S. Pro Vocatie este centru de evaluare a rezultatelor invatarii anterioare din anul 2004, autorizat de catre Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor.