Secretariatul General al Guvernului a lansat ieri, 5 decembrie 2019, cu ocazia Zilei Internaționale a Voluntariatului programul ”Promotorii Voluntariatului”. Acesta se va desfășura  în colaborare cu organizațiile neguvernamentale pe parcursul anului 2020 și propune numirea a 8 promotori ai voluntariatului – câte o organizație pentru fiecare regiune de dezvoltare.

Programul debutează cu începerea perioadei de înscriere a organizațiilor interesate pentru unul din acela 8 locuri destinate ”Promotorilor Voluntariatului”, care se va realiza prin completarea formularului electronic ce însoțește prezentul anunț.

Obiectivul general al programului este susținerea capacității operaționale a organizațiilor neguvernamentale din domeniul voluntariatului și încurajarea cetățenilor să desfășoare activități de voluntariat.

Secretariatul General al Guvernului va fi un facilitator între organizațiile care desfășoară activități cu voluntari și autoritățile publice de la nivelul regiunilor de dezvoltare; va oferi, pe parcursul anului 2020, sprijin la nivel instituțional, în vederea eficientizării demersurilor ”Promotorilor Voluntariatului” și ale mediului asociativ în general, în relație cu autoritățile publice, astfel încât activitățile acestora să beneficieze de vizibilitate, notorietate și suport public.

Pe durata derulării proiectului, organizațiile numite ”Promotori ai Voluntariatului” vor realiza, cu sprijinul S.G.G., demersuri și activități cu scopul creșterii gradului de susținere a dezvoltării voluntariatului de către autoritățile publice locale; vor sprijini identificarea obiectivelor organizațiilor și le vor aduce în atenția autorităților publice; vor colabora cu autoritățile publice din regiunile de dezvoltare în vederea creșterii gradului de implicare a sectorului public în susținerea activităților de voluntariat; vor promova programul cu scopul creșterii gradului de conștientizare cu privire la importanța voluntariatului în România.

Calendar de înscriere și selecție (estimativ)

Perioada de înscriere: 05 decembrie 2019 – 24 ianuarie 2020;

Evaluare aplicații: 24 – 31 ianuarie 2020;

Afișare rezultate selecție: 03 februarie 2020;

Detaliile referitoare la programul ”Promotorii Voluntariatului” le puteți găsi aici, înscrierea organizațiilor interesate realizându-se prin completarea următorului formular.