Autism România – Asociația Părinților Copiilor Cu Autism începe proiectul “Tinerii cu autism - Voce pentru incluziune”, care se va desfășura până la finele anului în București, Constanța, Galați și Mogoșoaia.  

Scopul proiectului este de a crește capacitatea actorilor relevanți din ecosistemul tinerilor cu TSA (tineri cu TSA, părinții tinerilor, autorități și instituții publice cu competențe relevante, tineri tipici, alți actori comunitari) de a se cunoaște, coordona și colabora în vederea unei mai bune implicări a tinerilor cu TSA în viața comunității și a unei mai bune participări a acestora la procesele decizionale care le afectează viața, în susținerea propriilor nevoi, de a deveni activi în combaterea excluziunii sociale.

În general, tinerii cu TSA au o calitate a vieții scăzută, sunt dependenți de resursele familiei, cu stare mentală în degradare continuă. După absolvirea unei școli, cei care merg la școală, aceștia stau acasă, izolați, marginalizați, nu sunt prinși într-o formă de educație - formare continuă, nu au un loc de muncă, sunt abandonați, cu probleme de sănătate tot mai mari. Din datele noastre, obținute direct de la tineri și sute de părinți, căci nu există date oficiale agregate la instituții de resort sau autorități locale, peste 95% dintre tineri și adulți, după școală specială sau de masă ori facultate, stau acasă, fără sprijin specializat, doar cu câteva prestații bănești, foarte mici, în condiții de viață precare, adesea sărăcie. Sunt marginalizați și izolați, dependenți de părinți, fără perspective” a prezentat Liuba Iacoblev, președinte Autism România.

Proiectul își propune să creeze pentru tineri autiși un program inovativ de sprijin-resurse și oportunități pentru a răspunde unor nevoi ale tinerilor și a dezvolta diferite abilități: comunicare, relaționare, stimă de sine, abilități de participare, implicare în decizii publice care le afectează viața, autoreprezentare/selfadvocacy. Tinerii autiști vor învăța sau exersa să devină o Voce, să comunice și să arate că există, că au nevoi specifice, au drepturi și trebuie să aibă șanse egale la viață demnă și fericită. 

Obiectivul principal al proiectului este creșterea capacității tinerilor cu TSA de a participa activ la viața comunității, de a-și susține nevoile, prin dezvoltarea unui model inovativ de sprijin și de activare pentru a fi o Voce pentru incluziune socială. Concret, vom crește capacitatea a 30 de tineri cu TSA (14-35 de ani) de a se autocunoaște și a-și crește stima de sine, de a comunica și interacționa cu instituțiile, autoritățile, factorii de decizie și alți actori relevanți, pentru a-și apăra drepturile și interesele, de a contribui la îmbunătățirea realității actuale privind incluziunea lor socială.

Alături de cei 30 tineri, în cadrul proiectului vor mai participa la activități 100 de familii din care fac parte tineri cu TSA, minim 20 de tineri tipici și 30 reprezentanți ai autorităților centrale și locale din București, Constanța, Galați și Ilfov, care vor fi implicați în acțiunile de informare, sensibilizare, conștientizare în problematica tinerilor cu TSA.

Autism România – Asociația Părinților Copiilor Cu Autism are o experiență de peste 20 de ani în advocacy în autism. Activitățile noastre vor fi comunicate în perioada următoare pe pagina de facebook AUTISM ROMÂNIA și pe site-ul nostru autismromania.ro, iar primul eveniment, unde sunteți cu toții invitați să participați, va fi lansarea Cafenelei care va reprezenta un spațiu de întâlnire-socializare, cu activități de dezvoltare de abilități de viață independentă, manualitate și creativitate pentru tinerii slab funcționali și de comunicare, socializare, dezbateri pe teme de interes pentru tineri, informare și educare în autoreprezentare pentru tinerii autiști înalt funcționali.

Înscrierile în cadrul proiectului sunt deschise până pe data de 15 februarie! Căutăm tineri autiști și tineri tipici, pentru a fi beneficiari, respectiv voluntari ai proiectului “Tinerii cu autism - Voce pentru incluziune”. Mai multe detalii puteți găsi pe pagina web a proiectului