În perioada 20 octombrie - 30 noiembrie 2018 Asociaţia De-a Arhitectura lansează proiectul „Oraşul şi profesiile mediului construit” în parteneriat cu Centrul de Proiecte Educaţionale şi Sportive (PROEDUS) şi Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” (UAUIM) din Bucureşti. Aproximativ 300 de liceeni din Bucureşti, din clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a, vor lua parte la o serie de 16 ateliere din sfera dezvoltării urbane şi a mediului construit susţinute de profesionişti din domeniu (arhitecţi şi urbanişti).

 

Creşterea calităţii vieţii urbane este un deziderat la care trebuie să contribuie, prin colaborare, toţi actorii dezvoltării: administraţia publică locală, mediul de afaceri, mediul educaţional, locuitorii, organizaţiile societăţii civile, etc. Este neîndoielnic faptul că tinerii au un potenţial imens de implicare în acest proces şi că, prin intermediul unor activităţi educative non-formale, ei pot acumula cunoştinţe, pot afla despre posibile orientări profesionale şi îşi pot forma atitudini propice ca acest potenţial să se transforme într-o resursă implicată în dezvoltarea urbană echilibrată.

 

Scopul proiectului „Oraşul şi profesiile mediului construit” este de a trezi interesul şi a focaliza atenţia liceenilor asupra oraşului şi de a oferi metode de lucru testate deja care pot fi ulterior folosite de cadre didactice, de organizaţii non-guvernamentale, de autorităţi publice locale, pentru ca mediul construit să fie obiect de studiu şi reflecţie şi pentru ca perspectiva liceenilor asupra mediului construit să conteze.

 

Proiectul îşi propune să îmbunătăţească nivelul de înţelegere al tinerilor privind procesul de dezvoltare urbană şi rolul locuitorilor în acest proces, să dezvolte spiritul critic al liceenilor privind mediul construit din Bucureşti şi să ofere informaţii despre profesiile conexe.

 

Atelierele gratuite vor fi organizate la final de săptămână, câte 4 în paralel, pe 3-4 noiembrie 2018 şi pe 10-11 noiembrie 2018, la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” (UAUIM) din Bucureşti.  Acestea se vor derula în baza unor materiale educaţionale scrise de specialişti din reţeaua De-a arhitectura, special create sau adaptate din curricula programelor derulate de către Asociaţia De-a Arhitectura în ultimii 7 ani.

 

Subiectele activităţilor din cadrul atelierelor vor fi axate pe conştientizarea valorilor arhitecturii, dezvoltarea sustenabilă a oraşelor şi modul de luare a deciziilor privind aceasta. Pe lângă competenţe cognitive şi de atitudine, vor fi adresate şi competenţe transversale de comunicare şi lucru în echipă, tinerii devenind astfel cetăţeni conştienţi de mediul în care trăiesc, dar şi promotori ai schimbării în bine a oraşelor lor.

 

Proiectul se va încheia cu un eveniment la final de noiembrie 2018 în cadrul căruia liceenii vor prezenta viziunea lor cu privire la creşterea calităţii vieţii urbane, atât către consilieri din Primăria Municipiului Bucureşti, cât şi către profesori care vor putea folosi informaţiile ca material didactic.

 

Ideile activităţilor desfăşurate la atelierele din proiectul „Oraşul şi profesiile mediului construit” se bazează pe scenariile dezvoltate anterior de către Asociaţia De-a Arhitectura în cadrul proiectului „Urban Up! Mediu construit pentru liceeni” realizat în anul 2017 sub egida programului Împreună cu Lidl pentru un viitor mai bun.

 

Mai multe informaţii despre cursurile De-a arhitectura, metodologii şi materiale didactice, procedura de înscriere pentru cursurile opţionale din şcoli, dar şi pentru activităţi educative complementare, puteţi găsi pe pagina asociaţiei: de-a-arhitectura.ro şi consultând anunţuri frecvente pe pagina de Facebook: facebook.com/DeAArhitectura.

 

 

*****

Asociaţia De-a Arhitectura a fost înfiinţată formal în ianuarie 2013 de către şase arhitecţi şi îşi propune o îmbogăţire a culturii arhitecturale şi urbane a societăţii româneşti actuale prin educaţia copiilor care sunt şi „formatori de opinie” ai părinţilor lor. Aici rezultatele asociaţiei din anul 2017: Raport 2017.

 

Misiunea Asociaţiei De-a Arhitectura

Construim prin educaţie. Construcţia noastră creşte când:

⌂ Copiii şi adulţii înţeleg şi iubesc valorile mediul construit şi sunt activi în comunităţile lor

⌂ Profesioniştii mediului construit se implică prin educaţie în societate

⌂ În educaţie, joaca, experimentul şi creativitatea sunt luate în serios

 

Centrul de Proiecte Educaţionale şi Sportive (PROEDUS) este un serviciu public de interes local al municipiului Bucureşti, cu personalitate juridică, care desfăşoară şi susţine programe şi proiecte în domenii cu specific educaţional, sportiv, cultural, artistic, turistic, civic, social.

 

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” (UAUIM) din Bucureşti este o instituţie universitară independentă din România dedicată formării specialiştilor în domeniul arhitecturii şi urbanismului. UAUIM îşi asumă misiunea de formare de profesionişti cu pregătire superioară în domeniul arhitecturii şi cel al urbanismului, specializaţi în diverse aspecte particulare ale domeniilor amintite (arhitectură, arhitectură de interior, design, conservare şi restaurare, mobilier, proiectare şi planificare urbană, amenajarea teritoriului, proiectarea şi planificarea peisajului, etc) pe diferite trepte de pregătire universitară şi postuniversitară.