În perioada 9-12 februarie, Romani CRISS găzduiște la Sinaia a doua sesiune a cursului avocaților, în special celor aflați la început de carieră, menit să le extindă cunoașterea și înțelegerea asupra Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Demersul răspunde la o necesitate frecvent întâlnită în rândul avocaților din România, aceea de a dobândi cunoștințe despre cadrul legal al UE în sfera drepturilor omului, o arie mai puțin acoperită în curricula  facultăților de Drept. De regulă, avocații români se specializează în drept comercial, civil sau penal și ca o consecință a faptului că în perioada de formare nu sunt îndrumați în aria drepturilor omului.

Studiile de caz abordate la curs provin din rândul comunităților rome având în vedere că prin comparație cu alte grupuri etnice din Uniunea Europeană romii se confruntă în mod disproporționat cu discriminare, rasism şi crime motivate de ură. Ca atare, comunităţile rome au nevoie de expertiză legală care să răspundă în manieră adecvată situațiilor întâmpinate.

Cursurile constituie a doua etapă a proiectului „Aprofundarea cunoștințelor avocaților despre drepturile fundamentale” ce va pregăti 80 de avocați din România și 80 de avocați din Bulgaria. Proiectul este finanțat de Comisia Europeană, fiind implementat de către Romani CRISS în parteneriat cu Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (INPPA) și cu Centrul pentru dialog interetnic și toleranță ”Amalipe” din Bulgaria.