Articol redactat de Ovidiu Voicu

Săptămâna trecută, vineri, a apărut în presă, aici și aici, inițiativa Guvernului de înființare prin Ordonanță de Urgență a Agenției Naționale de Servicii Electronice și Cloud (ANSEC). Potrivit proiectului de OUG publicat de Hotnews și de România Liberă, ANSEC preia atribuțiile actualei Agenții pentru Agenda Digitală a României, implementează în parteneriat cu instituțiile publice proiectele majore TIC incluse în Agenda Digitală pentru România 2020, asigură interconectarea aplicațiilor și a schimbului de date între instituții publice.

Deși în nota de fundamentare, la Secțiunea 7  se menționează că „au fost respectate prevederile legii privind transparența decizională”, informația nu am aflat-o de la instituția publică inițiatoare, ci din mass-media.

În aceeași notă de fundamentare, în Secțiunea 6, cu privire la consultarea cu organizații non-guvernamentale, se specifică „proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect”. Acest lucru este incorect: buna guvernare, transparența și integritatea achizițiilor publice, vizate direct de ordonanță, sunt în interesul imediat al societății civile. De asemenea, ordonanța afectează și domeniul drepturilor fundamentale, prin prevederile referitoare la protecția datelor cu caracter personal. Nu în ultimul rând, asociațiile din industria IT vor fi direct interesate de subiect.

Centrul pentru Inovare Publică consideră necesară respectarea legii transparenței decizionale și organizarea unei consultări pe marginea proiectului cu toți actorii interesați.

În ceea ce privește conținutul documentului, în contextul în care România și-a asumat deschiderea datelor publice guvernamentale prin mai multe strategii sau acte normative: legea 109/2007 (actualizată în 2015), OUG 41/2016, Strategia Națională Anticorupție sau Planul Național de Acțiune Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă, în condițiile în care ANSEC urmează să administreze o parte însemnată a datelor publice din România, este firesc ca ANSEC să aibă un rol explicit în asigurarea accesului la aceste date, prin intermediul portalului național de date deschise, data.gov.ro.

Centrul pentru Inovare Publică face următoarele recomandări:

  • 2.1. Art. 2 se completează cu literele g și h:

g) format prelucrabil automat – un format de fişier structurat astfel încât să permită unor aplicaţii software să identifice, să recunoască şi să extragă cu uşurinţă date specifice, inclusiv declaraţii individuale de fapt şi structura internă a acestora;

h) format deschis – un format de fişier care este independent de platformele utilizate şi care se află la dispoziţia publicului, fără nicio restricţie de natură să împiedice reutilizarea documentelor în cauză;

(nb. definițiile sunt preluate din legea 109/2007 privind reutilizarea datelor din sectorul public)

  • 2.2. Art. 3 se completează cu litera l):

l) Asigurarea accesului publicului la datele guvernamentale, în format deschis sau format prelucrabil automat, cu respectarea prevederilor privind protejarea datelor cu caracter personal.

  • 2.3. Art. 4, alin. (1), pct. 2 se completează cu litera r):

r) Asigură exportul automat al datelor de interes public către platforma națională de date deschise, data.gov.ro, inclusiv anonimizarea datelor, dacă este necesar, cu respectarea prevederilor privind protejarea datelor cu caracter personal.

  • 2.4. Art. 4, alin. (1), pct. 3, litera j) se reformulează și se completează cu litera k):

j) acordă asistență către instituții publice la publicarea datelor deținute de acestea pe platforma națională de date deschise, data.gov.ro, inclusiv pentru anonimizarea datelor, dacă este necesar.

k) furnizează și alte servicii informatice către administrația publică.


Recomandările au fost trimise Secretariatului General al Guvernului. Centrul pentru Inovare Publică va actualiza site-ul cu răspunsurile pe care le vor primi. Rămâi conectat aici.