Accesul la artă autentică, educaţie şi cultură muzical-scenică pentru școlile  din Sectorul 3 crește
semnificativ la început de an școlar, până pe
30 noiembrie. 


Asociaţia Royal Art Muzzyk deschide o stagiune experimentală de 10 spectacole „Nu-i bai”, centrate pe promovarea compozițiilor clasice şi contemporane româneşti pentru elevii din Sectorul 3, București.

Alegerile acesteia vor fi concretizate într-un spectacol-colaj îndreptându-se spre lucrări precum:

  • O noapte furtunoasă”, operă de Paul Constantinescu,
  • Ana Lugojana” operetă de Filaret Barbu,
  • Valurile Dunării” operetă de George Grigoriu,
  • Lysistrata”, operetă de Gherase Dendrinó
  • Lăsaţi-mă să cânt”, operetă de Gherase Dendrinó,
  • lieduri din creatia compozitorilor: Felicia Donceanu, George Stephanescu, Valentin Teodorian,Tudor Ciortea, Tiberiu Brediceanu, Gheorghe Dima, George Cavadia, toate pe textele unor mari autori: Mihai Eminescu, I.L Caragiale, George Călinescu, George Topârceanu, Vasile Alecsandri sau George Coşbuc.

Proiectul educativ “Caravana spectacolului românesc în şcolile din Sectorul 3, Bucureşti – instrument de educaţie culturală” este finanţat de către Primăria Sectorului 3 şi oferă, practic, în perioada  15 octombrie 2017 - 15 noiembrie 2017, o incursiune în istoria muzicii românești prin mijloace de expresie nonformală. Se insistă concomitent pe familiarizarea elevilor cu figurile compozitorilor români ale căror lucrări sunt prezente în spectacole, finalizate cu concursuri tematice şi probe de aptitudini în 10 unităţi şcolare.

Demersul Asociației Royal Art Muzyyk reprezintă  o șansă pentru comunitatea Sectorului 3, oferind publicului spectator de toate vârstele posibilitatea de a pătrunde în lumea fascinantă a operei, operetei şi liedului românesc.

Proiectul asociaţiei reafirmă tradiţia artei muzicale interpretative româneşti, oferă tinerilor de talent posibilitatea de a se perfecţiona în România, ajută la integrarea  tinerilor artişti  români în viaţa culturală a ţării şi încurajează implicarea muzicienilor în proiecte educative şi sociale, din convingerea că arta trebuie să contribuie în mod relevant la societatea contemporană, îmbunătăţind astfel şansele de integrare şi dezvoltare socială a elevilor din rândul comunităţii locale a Sectorului 3 Bucureşti, în special a celor proveniţi din cartierele limitrofe.