Programul educațional Două Luni, finanțat de Erasmus +, are plăcerea de a vă prezenta noul său produs: Poveștile noastre: drepturile omului și persoanele în vârstă din Europa - un scenariu de teatru documentar. Acesta redă experiențe în care drepturile omului nu au fost respectate, trăite de persoane vârstnice din Finlanda, Irlanda, Italia și România, în contextul vieții lor de zi cu zi, folosind propriile cuvinte ale seniorilor.

Scenariul este creat în urma unor interviuri de cercetare, utilizându-se tehnica verbatim (redarea cuvânt cu cu- vânt), și editat în scurte monologuri care iau în considerare anumite drepturi ale omului încălcate, drepturi pro- tejate în temeiul Convenției Europene a Drepturilor Omului și a Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Monologurile sunt legate între ele într-o piesă de teatru.

De ce un scenariu de teatru despre drepturile omului și persoanele vârstnice?

  În societatea de astăzi, stereotipurile negative care duc la discriminare, izolare și excluderea persoanelor în vârstă, sunt frecvente.

  Persoanele vârstnice sunt percepute ca destinatari pasivi ai îngrijirii, un cost și o „povară” pentru societate.

  Perceperea persoanelor vârstnice ca fiind „diferite” creează un spațiu în care acestea pot fi tratate diferit, ceea ce duce la abuz și neglijare.

  Conștientizarea în rândul persoanelor vîrstnice și a societății mai largi cu privire la drepturile omului în viața de zi cu zi este scăzută.

Cum poate face diferența, scenariul de teatru documentar Două Luni?

„Experiențele povestite în scenariul de teatru documentar Două Luni aduc o lumină asupra provocărilor cu care se confruntă per- soanele vârstnice pentru a-și exercita drepturile în viața de zi cu zi”, a explicat Marita O’Brien, coordonatoarea proiectului. „Acea- stă piesă face ca drepturile omului să devină „reale” și relevante pentru viața lor de zi cu zi, împuternicindu-i să vorbească și să își afirme drepturile. De asemenea, le face vizibile pentru factorii de decizie, din sistemul de sănătate, de asistență socială și pentru profesioniștii din domeniul juridic și grupurile de advocacy pentru drepturile omului, în cazul în care instituțiile publice nu își îndep- linesc obligația de a proteja drepturile persoanelor vârstnice, împ- uternicindu-i să devină agenți ai schimbării”.

Feedback-ul de la persoanele în vârstă implicate în dezvoltarea resurselor educaționale Două Luni evidențiază importanța ace- stor resurse cu privire la îmbunătățirea cunoștințelor persoanelor vârstnice despre drepturile lor și modul în care aceste drepturi ar trebui să funcționeze în practică pentru a contesta relele tratmen- te și discriminarea:

„Am învățat că am dreptul să fiu văzut ca om, chiar și dacă am peste 60 de ani.”

„Am crezut că nu sunt afectat de problemele legate de drepturile omului, dar sunt.”

„Lucrurile par mai clare, unele persoane au spus povești foarte interesante. Mă vor face mai conștient de drepturile mele și de drepturile altora.”

„Este relevant și util pentru viața mea viitoare și am învățat ce drepturi am ca pensionar.”

Scenariul de teatru documentar este disponibil pentru descărcare în engleză, română, finlandeză și italiană, aici: https://twomoons.eu/outputs/